Bouw sociaal woonproject Opalfene toch van start

Ondanks een klacht bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen gaat de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting toch van start met de bouw van het nieuwe sociale woonproject in de wijk Opalfene. Het project omvat  64 wooneenheden (22 koopwoningen en 42 huurwooneenheden)

De bouwvergunning is afgeleverd en de start van de eerste fase werd voorzien in mei 2013. De woonmaatschappij en het gemeentebestuur beslisten nu om, ondanks de klacht, toch te starten en niet te wachten op de uitspraak van de Raad.

In fase 1 worden 8 huurwoningen en 10 koopwoningen gerealiseerd. In fase 2 komen er nog 34 huurwoningen en 12 koopwoningen bij.

Voor de toewijzing wordt het intergemeentelijke toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen gehanteerd van Woonbeleid Noord-Pajottenland. Er wordt, naast de algemene bepalingen van het Sociaal Huurbesluit uit 2008, voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die sinds hun geboorte in Ternat wonen, gevolgd door kandidaten die minimum tien jaar in de gemeente wonen.

NOG MEER SOCIALE PROJECTEN

Overigens staan er in Ternat nog meer sociale projecten op stapel:

  • Hof ten Berg: de 12 huurappartementen worden opgeleverd na de vakantie 2013.
  • Begonialaan: de stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor 8 bejaardenwoningen, 6 appartementen voor levenslang wonen en 6 sociale huurappartementen.
  • Vinkenlaan-Weidelaan: volledige renovatie van 25 wooneenheden wordt verwacht begin 2014. Aanbesteding wordt verwacht eind 2013.
  • Meuleveld, Sint-Katherina-Lombeek (binnengebied): op 11 oktober 2012 werd de vergunning voor de bouw van 16 huurappartementen en 15 koopwoningen. De bouw start eind 2013, begin 2014.