Geen Ichelgemstraat in OMA-route of fietssnelweg F221

Door opstart van de werken voor de aanleg van een stuk de fietssnelweg F221 tussen Sleewagen en Voorstehoeve is het wel interessant om eens te kijken hoe die nieuwe fietssnelweg zich door het landschap slingert bij het verlaten van Merchtem. Een ding is zeker, de Ichelgemstraat hoort daar niet bij en dus ook geen dubbel dwarsen van de sporen.

Het traject situeert zich altijd langs de rechterkant komende van Merchtem. Aan de Mieregemstraat gaat het even naar rechts, maar achter de huizen aan de linkerkant wordt meteen de boomgaarden ingedoken. Dan gaat het weer evenwijdig met de spoorweg om vervolgens bij het doodlopende straatje op Sleewagen aan te komen, dus niet rechtdoor tot aan de slagbomen op Sleewagen.

Bij de Provincie Vlaams-Brabant klinkt dat als volgt: “Sommigen zien de F221 misschien liever langs de Ichelgemstraat lopen. Maar wij kijken naar de kwaliteit van de hele fietsverbinding over de gemeentegrenzen heen. We proberen harde stops te vermijden. We onderzoeken waar we comfortabele autovrije fietswegen kunnen realiseren e.a.. Zo zijn we na een grondige afweging van verschillende scenario’s samen met de verschillende gemeenten tot de conclusie gekomen dat het huidige voorkeurstracĂ© (zie kaartje) op dit deel van de F221 het beste voldoet aan de diverse vereisten (kwaliteitscriteria fietssnelwegen, eisen en toekomstige plannen van Infrabel als spoorwegbeheerder, enz.). Het zal nog wel even duren voor dit deel zal worden aangelegd. Het ontwerp moet nog verder verfijnd worden.

Via die website kan men zien hoe de F221 in de toekomst gaat lopen vanaf Opwijk station naar Asse station. Dit tracĂ© (wenslijn) is intussen uitgebreid bestudeerd. Globaal bekeken verloopt het studiewerk naar de fietssnelwegen meestal in twee stappen:

In een eerste meer verkennende stap (ook wel ‘startnota’ genoemd) wordt het F221-tracĂ© onderzocht. Hoe zal de toekomstige F221-‘spoorroute’ lopen vanaf Asse station tot in Opwijk. Op welke manier kunnen we de woonkernen, stations,
 op een vlotte, veilige, comfortabele en aantrekkelijke manier verbinden? Waar kunnen we de kwaliteitscriteria en normen voor comfortabele fietspaden, veilige kruispunten
 het beste realiseren? Hoe vermijden we dat fietsers voortdurend de spoorweg moeten kruisen? Is een fietstunnel of fietsbrug nodig en nog zoveel meer. In dit soort onderzoek gaan we samen met heel wat partners (studiebureau, gemeenten, spoorwegbeheerder infrabel, Vlaanderen,
) en verschillende scenario’s onderzoeken en afwegen. Het resultaat van deze tracĂ©-studie is een gekozen voorkeurstracĂ©.

In een tweede stap (ook wel ‘projectnota’ genoemd) wordt het voorkeurstracĂ© (of delen ervan) omgezet in een meer gedetailleerd (voor)ontwerp. Als de gemeente wil overgaan tot realisaties, dan is er extra studiewerk nodig om het ontwerp verder klaar te stomen voor een bouwaanvraag en realisaties.

Voor de F221 is de eerste stap (startnota) nu helemaal doorlopen. Dat betekent dat het voorkeurstracĂ© (vanaf Asse station, via Merchtem tot Opwijk station) nu helemaal bepaald is. De doodlopende straat op Sleewagen en nieuwe autovrije fietsweg in het verlengde zal dus deel uitmaken van de F221-fietssnelweg. De doodlopende straat waar gemengd verkeer mogelijk blijft zal dus een doorlopende straat worden met een kwaliteitsvolle autovrije fietsweg richting Merchtem station. Een mooie extra troef voor de buurt. Voorbij Merchtem centrum  zal de F221 van spoorkant wisselen met een nieuwe fietstunnel om dan verderop langs de oostzijde aan te sluiten op Klei en de Kapenbergweg.

Het concrete voorontwerp voor dit stuk is nu in opmaak (tweede stap hierboven). Pas als deze fase is afgerond zal een duidelijk beeld van de toekomstige plannen gegeven kunnen worden. Het is de bedoeling om samen met Asse, Merchtem en Opwijk infomomenten te organiseren om het tracĂ© en de voorontwerpen te tonen.

Het tracé kan men nagaan op fietssnelwegen.be. Men kan daar ook het satellietbeeld als achtergrond gebruiken. Voor het hierboven vermelde stuk kan dat via: https://fietssnelwegen.be/fietssnelwegen/F221 (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk