Fusie tussen politiezones AMOW, Dilbeek en TARL onder de loep

De politiecolleges van AMOW, Dilbeek en TARL namen op 30 januari 2024 het besluit om in een studie de contouren van een groot gefuseerd politiekorps uit te werken. Hierbij wordt aandacht besteed aan het definiëren van een gemeenschappelijke visie op gemeenschapsgerichte politiezorg en een nieuwe organisatiestructuur, maar ook aan budgettaire kwesties en de financiële verdeelsleutel van een toekomstige fusiezone. Zo een grote fusiezone zou zich uitstrekken over de gemeenten Affligem, Asse, Dilbeek, Liedekerke, Merchtem, Opwijk, Roosdaal, Ternat en Wemmel. Het personeelskader zou ongeveer 420 personeelsleden tellen.

De resultaten van deze studie worden verwacht tegen september 2024. Zij moeten toelaten om een definitieve en formele beslissing te nemen over een mogelijke fusie van de drie politiezones, die al een aantal jaren nauw samenwerken binnen de associatie PACE. De negen betrokken burgemeesters en drie korpschefs delen het besef dat een fusie tussen de drie zones kan leiden tot een betere dienstverlening aan de bevolking, en het uitbouwen van een sterkere, meer robuuste organisatie met voldoende capaciteit en expertise om beter het hoofd te bieden aan de snel evoluerende context.

De beslissing om deze studie uit te voeren, volgt uit de conclusies van eerder onderzoek waaruit is gebleken dat een fusie tussen de drie politiezones heel wat mogelijkheden biedt om de politiezorg te verbeteren in de betrokken gemeenten.

De opdracht voor deze opvolgstudie wordt gegeven aan een taskforce bestaande uit de korpschefs, telkens aangevuld met één medewerker uit de eigen politiezone. Vanuit de federale afdeling van de gouverneur wordt begeleiding en ondersteuning geboden.

Jan Spooren

“Schaalvergroting, met name de fusie van politiezones, wordt vaak naar voren geschoven als de oplossing voor de problemen die zich stellen,” zegt gouverneur Jan Spooren. “De studie die hier wordt uitgevoerd, kan aantonen of de fusie effectief een juiste keuze is. Een betere dienstverlening moet het doel zijn: een groter beleids- en operationeel vermogen om huidige en toekomstige uitdagingen voor de politie het hoofd te bieden.”

Koen Van Elsen

“Een besparing op het aantal medewerkers is niet aan de orde, maar we hebben wel de ambitie om een betere dienstverlening aan de burgers te leveren met (minstens) dezelfde middelen,” zegt ook burgemeester Koen Van Elsen, momenteel voorzitter van de politieassociatie PACE.

De intentieverklaring wordt ter kennisgeving geagendeerd op de eerstkomende politieraden en gemeenteraden.

Topartikels bij Goeiedag.be