Politie sluit garages en opletten voor inbrekers!

De voorbije dagen hielden mensen van de politiezone AMOW een reeks controles in verschillende gemeenten. Op basis van het gemeentelijk uitbatingsreglement werden er overwegend garages gecontroleerd op correct zaakvoeren, nadat de meesten al eerder de kans hadden gekregen zich te regulariseren.

In Asse werden acht garages gesloten, acht dossiers van zwartwerk opgesteld en in een onvergunde garage in Zellik bleken twee zwartwerkers aan de slag die illegaal in het land waren. In Merchtem werd eveneens een garage gesloten wegens een flagrant conflict inzake ruimtelijke ordening. In Wemmel ging eveneens een garage dicht. Door een zwaar verkeersongeval werden in Opwijk de voorziene controles uitgesteld. Dat zal zeker geen afstel zijn want in Opwijk en andere gemeenten zal de PZ AMOW op korte termijn nog controles op illegale handelspraktijken doorvoeren.

Tevens wordt er aan herinnerd dat inbraakpreventie noodzakelijk blijft. De interventiedienst van de PZ AMOW werd de voorbije weken geconfronteerd met een aantal inbraken. Meestal gebeurden die diefstallen langs de achterzijde van de woning. Hierbij kunnen de bewoners zelf een aantal preventieve maatregelen nemen om het die ongenode gasten moeilijk te maken of af te schrikken. Ook het gratis aanbod van de PZ AMOW voor preventie aan huis blijft geldig!

Tijdens deze donkere dagen worden de fietsers en gebruikers van steps opgeroepen om zich zichtbaar op te stellen en te “zorgen dat ze gezien worden!” De politie stelt nog altijd vast dat zeer veel, en met nadruk op zeer, fietsen en steps niet beschikken voor een goed voor- en achterlicht. Automobilisten ergeren zich daaraan. Dat en fietsen en steps de juiste rijrichting respecteren zal tevens de dramatische statistieken inzake fiets- en stepongevallen aanzienlijk helpen verbeteren. (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be