Inwoners kiezen Pajottegem als nieuwe gemeentenaam voor Galmaarden, Gooik en Herne

Pajottegem is de nieuwe naam van de fusie tussen Galmaarden, Gooik en Herne. Dat hebben de inwoners beslist.
Deze nieuwe naam is een overkoepelende naam, wat verplicht wordt door de Vlaamse overheid bij fusies van gemeenten. De 12 dorpen behouden hun naam.

Participatie bij keuze nieuwe naam
De lokale besturen van Galmaarden, Gooik en Herne gingen, na de principiële beslissing tot fusie, op zoek naar een nieuwe fusienaam.
Ze deden hiervoor een oproep bij de inwoners, die tussen 27 september en 15 oktober 2023, een naam konden indienen. Er werden meer dan 1.230 voorstellen ingediend.


Na een eerste selectie (o.a. dubbele namen, namen die verwijzen naar een (deel)gemeente, …) bleven er meer dan 400 unieke naamvoorstellen over.

Een lokale selectiejury, met experten uit verschillende beleidsdomeinen selecteerde, per gemeente, maximum 20 namen.
Deze namen moesten passen bij het karakter van onze drie gemeenten maar mochten niet te lang zijn of afkortingen, cijfers of tekens bevatten.

Er werden in totaal 48 unieke namen geselecteerd. De gezamenlijke selectiejury koos, na stemming en debat, uit de 48 namen van de lokale selectiejury, de 5 beste namen.
Tussen 1 en 15 november 2023 konden alle inwoners vanaf 16 jaar stemmen op hun favoriete naam: Glooiingen, Heidemark, Mooigem, Pajottegem of Reinsberge.

Ludo Persoons, burgemeester van Galmaarden: “Elk van onze 12 sterke, levendige dorpen kan zijn naam en identiteit behouden, onder de overkoepelende naam Pajottegem.”

Stemming definitieve naam

De 3 besturen kozen bewust voor een grote inbreng van de inwoners bij de naamkeuze, waarbij de uitslag van de stemming bindend zou zijn.
Pajottegem, haalde het met 37,72% van de stemmen.

Tijdens de finale stemronde werden er in totaal 5.225 geldige stemmen, digitaal en op papier, uitgebracht.

Gunther De Wilde, burgemeester van Gooik: “De inwoners waren bewust bezig met de nieuwe naam. Die betrokkenheid toont dat mensen samen willen bouwen aan onze nieuwe gemeente.”

Gemeente Pajottegem
Pajottegem wordt mee opgenomen in de definitieve fusiebeslissing die op donderdag 21 december 2023 voorligt bij de gemeenteraden van Galmaarden, Gooik en Herne.

Daarna wordt de naam opgenomen in het gezamenlijk voorstel tot fusie dat wordt ingediend bij de Vlaamse Regering. Het uiteindelijke fusiedecreet zal de definitieve naam van de nieuwe gemeente bevatten.

Het Vlaams Parlement buigt zich, begin 2024 over de naam van deze nieuwe fusiegemeente. Op dat moment wordt de naam van de nieuwe gemeente definitief. Vanaf 2025 is Pajottegem dan een feit.
De gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne bestaan dan niet langer als aparte entiteiten, maar als een fusiegemeente met 12 sterke dorpen. De postcodes blijven behouden.
De nieuwe gemeente wordt in oppervlakte de grootste van Vlaams-Brabant.

Kris Poelaert, burgemeester van Herne: “Zodra de fusie op de gemeenteraden is goedgekeurd, kunnen we, samen met de inwoners en medewerkers, verder werken aan de toekomst van de nieuwe gemeente.”                                    

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland