Grootscheepse controleactie rond illegale economie

Op zaterdag 4 februari vond in de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel en Dilbeek een grootschalige controleactie plaats waarbij opnieuw een aantal lokale ondernemingen en handelszaken de politie- en inspectiediensten over de vloer kregen. Voor deze actie hebben de teams Illegale Economie van de drie politiezones van PACE (oftewel Politie-associatie Centrum bestaande uit PZ AMOW, PZ Dilbeek en PZ TARL) voor het eerst de handen in elkaar geslagen om hun draagkracht te optimaliseren.

Tijdens deze actie werden in totaal meer dan 40 handelszaken gecontroleerd. Daarbij werd van ongeveer 120 personen de identiteit gecontroleerd en werd er nagegaan of zij door de politie gekend waren of gezocht werden. Naast de politiediensten waren ook de inspectiediensten aanwezig van RSZ, RVA, FOD Volksgezondheid, de Vlaamse Inspectiedienst, Dienst Vreemdelingenzaken en de Douane. Het parket Halle-Vilvoorde vaardigde een juriste af om het fenomeen illegale economie mee op te volgen.

In de gemeente Dilbeek werd een cannabis ‘grow shop’ aan een grondige controle onderworpen. Op hetzelfde moment klopten in Asse, Merchtem en Wemmel¬† inspecteurs aan bij autohandelaars, een gokkantoor, lokale horeca en dagwinkels. ‚Äės Avonds werden ook restaurants, sushi-shops, pizzeria‚Äôs en enkele ondernemingen uit de erotische sector aan een controle onderworpen.

Op dit moment werden al meer dan 40 inbreuken vastgesteld. De handelaars zullen zich hier dan ook voor moeten verantwoorden. Sommige van deze inbreuken zullen waarschijnlijk nog aanleiding geven tot bijkomende onderzoeken en eventuele boetes.

Sluitingen

Tijdens deze actie werden in totaal drie handelszaken met onmiddellijke ingang gesloten. Zo werden in de gemeente Wemmel twee horecazaken  gesloten. Een van hen moest daarbij op last van het Arbeidsauditoraat worden verzegeld. Daarnaast werd ook in de gemeente Merchtem een niet vergunde shishabar door de leidinggevende politieofficier ontruimd en met onmiddellijke ingang gesloten. De uitbater van deze bar beschikte niet over de nodige vergunningen, maar bediende toch een veertigtal klanten in zijn zaak. Al snel werden ook de technische gebreken van het pand zichtbaar waaronder een hete kolenkachel die op een gammele tafel stond in de achterbouw van het pand en dat zonder enige branddetectie of een geschikt brandblusapparaat in de buurt. Daarnaast werden elektriciteitskabels willekeurig vertakt en aangesloten. Ook had het brandblusapparaat al sinds 2012 geen nieuw keuringsvignet meer gekregen. Dit alles was voor de politiediensten en het gemeentebestuur van de gemeente Merchtem meer dan voldoende aanleiding om de bar te ontruimen en met onmiddellijke ingang te sluiten. De Douane nam bovendien ook illegale tabak en rookwaren in beslag voor vernietiging. Voor alle vastgestelde inbreuken werden de nodige processen-verbaal opgesteld.

Illegale tewerkstelling

Bij deze actie werden ook drie personen die illegaal in ons land verbleven en tewerkgesteld werden van hun vrijheid benomen. Zij werden, in opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken, door de politiediensten overgebracht naar gesloten centra voor illegalen in Steenokkerzeel en Holsbeek. Dit in afwachting van een gedwongen terugkeer naar hun land van herkomst.

De drie aangetroffen illegalen waren:

  • √Č√©n man van Turkse afkomst die tewerkgesteld werd in een Wemmelse bandencentrale.
  • √Č√©n 22-jarige vrouw van Albanese afkomst die tewerkgesteld werd in een nieuwe Wemmelse bar.
  • √Č√©n 23-jarige man uit Guinee die al voor de derde keer in elf maanden tijd tegen de lamp liep terwijl hij in Wemmel aan het werk was in een Afrikaans restaurant aan het Lt. Graffplein. In maart 2022 werd hem al de toegang tot het Belgisch grondgebied ontzegd. In juni van datzelfde jaar werd hij voor een tweede maal aangehouden met het oog op een gedwongen terugkeer bij een gelijkaardige controle door de diensten van Politiezone AMOW.

De werkgevers van deze illegalen werden geverbaliseerd. Voor hen wacht een aangepaste sanctie. Het is ook mogelijk dat zij de repatri√ęringskosten voor de illegalen zullen moeten betalen.

Tot slot werd in Zellik (Asse) bij een inval een schrijnend geval van mensenhandel en seksuele uitbuiting in een massagesalon vastgesteld. Hoewel het salon een officieel geregistreerde vennootschap betrof, werd tijdens de vaststellingen al snel duidelijk dat de leef- en werkomstandigheden in het pand geheel ondergeschikt waren aan het winstbejag van de zaakvoerders. De nodige processen-verbaal werden opgesteld en er loopt nog een verder onderzoek naar deze zaak. Een verdere tussenkomst is dus niet uitgesloten.

Een eerlijke en menswaardige economie

Ondanks verschillende soortgelijke controles in het jaar 2022 is het duidelijk dat heel wat lokale ondernemers nog steeds de ernst van wat ze doen niet begrepen hebben. Bij 25 van de 41 gecontroleerde handelszaken werden in totaal meer dan 40 inbreuken vastgesteld. Bij de meeste van deze handelszaken was er sprake van een hercontrole en werden er bij vorige acties ook al verschillende inbreuken vastgesteld. Deze handelszaken werden al geverbaliseerd voor inbreuken op de sociale, economische en financi√ęle wetgeving. Een deel van de gecontroleerde handelszaken begaat dus opnieuw soortgelijke overtredingen. Dit toont nogmaals aan dat dergelijke controleacties absoluut noodzakelijk blijven.

Illegale en malafide ondernemingen liggen soms mee aan de basis van de financiering van aanverwante, criminele activiteiten. Daarnaast is het misbruik van goedkope en illegale werkkrachten legio. Los van het feit dat zij zich soms in een toestand van illegaal verblijf bevinden, mogen we niet vergeten dat ook zij slachtoffer zijn van malafide werkgevers en criminele milieus.

Topartikels bij Goeiedag.be