Pajottenland+ keurt vier plattelandsprojecten goed

Het voorbije voorjaar werden bijna 40 ideeën aangemeld bij streekorganisatie Pajottenland+. Uiteindelijk werden zeven projecten daarvan effectief ingediend. Vier projecten raakten op 20 september goedgekeurd door de Plaatselijke Groep (PG) van Pajottenland+. Vanaf 1 oktober kunnen ‘Dorpsproject Familia’, ‘Koester je kern’, ‘Puur Pajottenland – Beleef Paddenbroek!’ en ‘VolleGaas beleven’ genieten van plattelandssubsidies tot eind 2024.

Toen in het voorjaar een nieuwe oproep werd gelanceerd om projectideeën in te dienen, waren er zo’n 36 creatieve ideeën. De indieners kregen begeleiding om een project in te dienen en wisselden onderling ideeën uit. Uiteindelijk werden eind juni zeven projecten ingediend, waarvan er twee onontvankelijk waren. Vier projecten werden goedgekeurd, één project haalde de eindmeet niet. Het project ‘Dorpsproject Familia’ wil de synergie tussen dorpshuis, vrijwilligers én organisaties versterken. Daarbij gaat ook aandacht naar ontmoeting en zal een streepje groen komen op de gevel van de nostalgische zaal. Het project in Gooik wil een sterke dorpsdynamiek creëren. ‘Dorpsproject Familia’ is geschreven door de Gooikse ereburgemeester Michel Doomst.

Groen Hoefijzer en Puur Pajottenland

Het centrum van Sint-Kwintens-Lennik maakt deel uit van het ‘Groen Hoefijzer’ in Lennik. Om meer groen te creëren binnen de kern, focust het project op geveltuintjes en gemeentelijk patrimonium. Ook vzw Zonnestraal participeert mee binnen het project en zal zo meer groen creëren op haar domein. ‘Koester je kern’ werd geschreven door zes enthousiaste burgers binnen de adviesschrijfgroep van de gemeente Lennik.

Het project Puur Pajottenland focust op de 5 pijlers binnen het plattelandscentrum Paddenbroek. Er is een samenwerking tussen het centrum, de gemeenten Gooik en Roosdaal, Klimaatpunt en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Zo krijgt onder andere de pijler landbouw meer visibiliteit binnen het centrum in nauwe samenwerking met de plaatselijke landbouwers. Maar ook de bakoven en de watt-mobiel krijgen een plaatsje binnen het project. Elke organisatie haalt gretig haar troeven naar boven. De krachten werden dan ook gebundeld om het project samen te schrijven.

VolleGaas

VolleGaas focust in Lennik, Gooik en Galmaarden op fietsherstelzuilen en andere infrastructuur. Maar ook de opsmuk en herwaardering van groen vallen te rijmen binnen dit project. Alles kadert binnen het grotere geheel van de ‘VolleGaas-route’, die ook aansluiting vindt bij buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw. Fietsers kunnen zo in zeven haasten van Galmaarden naar Brussel fietsen en uiteraard ook andersom.

Met de goedkeuring van vier sterke plattelandsprojecten sluit Pajottenland+ zijn programmaperiode 2021-2022 in schoonheid af. Achter de schermen is Pajottenland+ al druk bezig met de voorbereidingen van de nieuwe programmaperiode. Die start ten vroegste in september 2023 en loopt tot en met 2027.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland