Overwoekerde historische voetweg eindelijk opnieuw toegankelijk

Tijdens de Dag van de Trage Weg werd in Lennik het historische voetwegje ‘buurtweg 17′ -dat zich in de omgeving van de Steenstraat bevindt- opnieuw opengesteld. Het wegje van zo’n 400 meter met een beek, bomenrij en houtkanten was doorheen de jaren overwoekerd. Maar dankzij heel wat werk werd het wegje nu eindelijk opnieuw opengesteld voor het grote publiek.

De historische voetweg Steenbergstraat -die nu werd omgedoopt tot buurtweg nr. 17- is al honderden jaren hetzelfde. Het historisch tracé, de kop van de voetweg, bleef sinds de tijd van de Romeinen bewaard. Met de aanleg van een vlonderpad ter bescherming van de drassige zone en het behoud van de waardevolle vegetatie wil het gemeentebestuur hier ook in de toekomst over waken. Zo zal slechts een beperkt tracé van de weg voor voetgangers en ander niet gemotoriseerd verkeer toegankelijk blijven. Het regulier onderhoud van buurtweg nr. 17 in combinatie met begrazing van het omliggend weiland dragen bij aan het behoud en herstel van de erfgoedwaarde van deze weg.

Infoborden

De twee beschermde knotbomen aan de Steenstraat en Varenbergstraat liggen in een relatief beboste landbouwzone en zijn bovendien beschermd. Tussen de bomen grazen koeien op een mooi kamgrasland. De planten langs de voetweg, waaronder muskuskruid en slanke sleutelbloem, duiden op een eeuwenlange onaangeroerde bodem. “Dit is opnieuw één van de Lennikse koesterplekjes”, aldus bevoegd schepen Hendrik Schoukens (Groen). “Het is niet voor niets dat we deze voetweg heropenden tijdens de ‘Dag van de trage weg’. Deze eeuwenoude voetweg aan de Steenstraat loopt langs twee prachtige, beschermde knothaagbeuken. We hebben aan de voetweg ook een picknickplekje ingericht en voorzien de nodige duiding voor de wandelaars met enkele infoborden, die de komende weken worden geplaatst.”

Beschermen

De knotbomen zijn dankzij hun uitzonderlijke en monumentale vorm beeldbepalend en van een bijzondere natuurwetenschappelijke waarde als genenreservoir. “Ze verwijzen naar een oude beheervorm die nu zwaar onder druk staat en dreigt te verdwijnen”, aldus Schoukens nog. “Door het verbeteren van de standplaats en de wortelzone fysiek af te schermen van betreding willen we de knotbomen beschermen. Tot slot moet een beter ecologisch beheer en het tegengaan van storten van groenafval op het tracé van de historische voetweg dit versterken. Natuurlijk zijn we enorm tevreden dat dit wegje nu opnieuw opgesteld kon worden, want we mogen heel fier zijn op het houtig erfgoed dat we hier in Lennik hebben.”

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland