Handhaving nieuwe verkeerssituatie in Specht (Opwijk) en Kemmeken (Merchtem)

Over de verkeerssituatie op Specht is al heel wat te doen geweest. Perswoordvoerder Fred Scrayen liet hierover het volgende verstaan: “Ingevolge zéér problematisch (frequentie én tonnage) sluipverkeer dat niet alleen verkeersonveiligheid veroorzaakte, maar zelfs schade aan onroerend goed, kwamen Opwijk en Merchtem overeen om van Specht en Kemmeken éénrichting te maken van Doortstraat naar Broekstraat, afgezien voor fietsen en speedpedelecs.

Bij controles werden al zes hardleerse bestuurders geverbaliseerd en zeer vriendelijk doch kordaat verzocht om de juiste rijrichting (waarmee de tijdswinst verdwenen was…) te volgen. Tijdens de recentste inspectie werden er géén inbreuken meer vastgesteld. Zoals steeds werd de gewijzigde verkeerssituatie geëvalueerd. De maatregel zal verfijnd worden door in de nabije toekomst de vroegere verkeerssituatie in Kemmeken te herstellen. Na de voorziene werken op Leireken in Merchtem volgt een grondige evaluatie.”

Weldra komt de flitsmarathon er opnieuw aan en van woensdagochtend 5 oktober tot donderdagochtend 6 oktober neemt ook de verkeersdienst van PZ AMOW deel aan de traditionele najaarsflitsmarathon. In de 4 gemeenten zullen gedurende een etmaal snelheidscontroles worden georganiseerd zowel dag als nacht. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk