Minister luistert naar verzuchtingen korpschefs: randpremies, schaalvergroting en ruimere rekrutering op tafel

De noodkreet van de 13 korpschefs in Halle-Vilvoorde is niet in dovemansoren gevallen bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Op haar initiatief werd maandag een webinar gehouden om de verzuchtingen te bespreken.

De korpschefs laakten in de brief het personeelsgebrek en ijveren voor een betere verloning. “Want het wordt steeds moeilijker om de veiligheid te garanderen.”

Alle 13 korpschefs en alle 35 burgemeesters van Halle-Vilvoorde zaten vandaag digitaal samen met de minister over de kwestie. “Daarbij werden alle verzuchtingen die in de brief opgesomd stonden, overlopen”, zegt Vilvoords burgemeester Hans Bonte (Vooruit), die de kar trekt in Halle-Vilvoorde als het gaat om veiligheid. “Er was duidelijk veel luisterbereidheid en er zijn ook een paar praktische afspraken gemaakt die er moeten toe leiden dat de capaciteit van de opleiding van nieuwe rekruten wordt versneld. Dat betekent dat het Provinciaal Instituut voor Opleiding (PIVO) zal moeten versterkt worden. Daarnaast zullen de burgemeesters samen met de korpschefs gaan bekijken of er een draagvlak is om naar schaalvergroting van politiezones te gaan om op die manier ook de krachten meer te kunnen bundelen. Het zal moeten bekeken worden of er efficiëntie-winsten geboekt kunnen worden door naar minder zones te gaan.”

“Dan is er tenslotte nog de randpremie die voor een stuk het concurrentieel nadeel moet oplossen die wij ervaren ten aanzien van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met zijn tweetaligheidspremie. Ook daarover is afgesproken dat wij zelf als burgemeesters samen met de korpschefs een concreet voorstel zullen uitwerken.”

Topartikels bij Goeiedag.be