PZ AMOW waarschuwt voor malafide dak- en gevelreinigers

Blijkbaar zijn malafide dak- en gevelreinigers druk aan het werk in de regio of beter gezegd proberen ze aan werk te geraken. Ze komen deur aan deur met het voorstel om het dak, gevel of oprit te reinigen met producten die ze zelf samenstellen. Wat ze er echter niet bij zeggen, is dat zij hier geen toestemming voor hebben van de gemeente en dat deze producten eigenlijk schadelijk zijn. Bij een gratis demonstratie laten ze zien hoe goed hun producten werken, maar eigenlijk beschadigen ze het dak, gevel of oprit en zijn die producten ook nog eens gevaarlijk voor mensen.

Hun werkwijze is overal dezelfde. Ze bellen aan en geven zich uit voor dak- en gevelreinigers, maar kunnen geen leurderskaart laten zien. Met een zelfgemaakte en professioneel uitziende folder proberen ze de mensen overtuigen om beroep te doen op hun diensten. Ze willen zelfs een demonstratie doen. Op het eerste zicht lijken die producten hun werk te doen waardoor het aanlokkelijk wordt om die mensen in te huren, maar niets is minder waar. Deze producten beschadigen de materialen waar ze mee in contact komen omdat het zeer bijtende stoffen zijn die niet goedgekeurd zijn. Het houdt ook een risico in voor de gezondheid bij contact of inademing.

Wanneer de kostprijs ter sprake komen, geven ze geen officiële prijzen en ook geen schriftelijke offerte. Om te overtuigen, geven ze zelfs korting aan de “snelle beslissers”. Na het werk krijgt men geen factuur en vragen ze om contant te betalen. Hun bankgegevens zijn dus niet gekend en dat maakt het ook moeilijker om hen te identificeren bij een eventuele klacht.

De PZ AMOW adviseert daarom het volgend: vraag altijd om een schriftelijke offerte en de leurderskaart. Erkende dak- en gevelreinigers zullen altijd een leurderskaart kunnen voorleggen, maar zullen ook niet zelf hun diensten komen aanbieden. Denkt u te maken te hebben met malafide dak- en gevelreinigers? Neem dan onmiddellijk contact op met de dispatching op het nummer 02 452 50 05 (tussen 7 en 22 uur) of het noodnummer 112 of 101. Noteer de gegevens van het voertuig (nummerplaat + nationaliteit, kleur, model, enz.) waarmee ze zich verplaatsen en hou ook de folder bij moest u deze gekregen hebben, zodat daar eventueel nuttige informatie kan uit gepuurd worden. (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be