Stappensignalisaties opgedoken in straatbeeld

Ook al die nieuwe gele wegwijzers gezien in de gemeente? Op heel wat cruciale punten zijn ze opgedoken in het straatbeeld. Het zijn stappensignalisaties of borden die aangeven hoeveel stappen men moet doen om van de ene naar een andere plaats te geraken. Schepen Johan Deleu (N-VA), bevoegd voor Sport en Trage wegen: “In het najaar van 2020 lanceerden Sport Vlaanderen en het Vlaams Instituut Gezond Leven samen het project “10.000 stappen: elke stap telt”. Met het project willen ze in de eerste plaats lokale besturen helpen om hun stad of gemeente beweegvriendelijker in te richten en zo hun inwoners aan te zetten tot een actieve(re) levensstijl.”

“In 2021 hebben er 218 Vlaamse steden en gemeenten stappensignalisaties opgehangen in het straatbeeld, of zullen dit eerstdaags doen. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat de straatsignalisaties van 10.000 stappen vitaal zijn voor gedragsverandering van burgers. Hiermee tonen we dat kleine afstanden, tussen nuttige locaties in de gemeente of buurt, ook extra stappen opleveren.”

“De levering van de materialen gebeurde midden oktober 2021 maar het stormweer in die periode zorgde ervoor dat vele gemeentes al direct schade hadden aan de zeer fragiele pijlen en borden. In Opwijk was de levering iets achterop waardoor dat wij nog niets opgehangen hadden en dus ook geen schade hadden. De organisatie heeft ons eind vorig jaar laten weten dat alle bepijling zou vervangen worden door steviger materiaal. Gezien we geen dubbel werk wilden laten uitvoeren door onze dienst infrastructuur hebben we ervoor gekozen om te wachten op deze deftige materialen.”

In 2022 focust het project zich op het ontwikkelen van beweegroutes. Een beweegroute is een duurzame, goedkope en laagdrempelige methode om de inwoners van jouw stad of gemeente meer te laten bewegen in de vrije tijd. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk