Echo’s uit de Bronstijd – 3500 jaar oude vondsten uit Asse, Merchtem en Opwijk

Lang voor de Romeinen zich in onze regio vestigden, werden Asse, Opwijk, Merchtem en Affligem al bewoond tijdens de Bronstijd (tussen 2000 v.C. en 800 v.C.).

Recent werd een Bronstijdsite opgegraven in Merchtem. Hierbij kwam onder meer een greppel aan het licht die een bewoningssite of een openluchtheiligdom uit de Bronstijd afbakende. Op de site werden ook sporen en vondsten uit de IJzertijd en de Romeinse tijd opgegraven. Ook in Asse, Opwijk en Affligem kwamen zowel bij oudere als bij recentere opgravingen resten van dorpen en allerlei voorwerpen uit de Bronstijd aan het licht.

Wil je weten hoe de mensen in onze regio tijdens de Bronstijd leefden en werkten? Benieuwd naar de 3500 jaar oude voorwerpen die de archeologen in Merchtem, Asse, Opwijk en Affligem uit de grond haalden? Geen idee wat een ‘spieker’ of een ‘woonstalhuis’ is? Breng dan zeker en vast een bezoek aan het Erfgoed Museum Asse (EMA), site Oud-Gasthuis, Gemeenteplein 26, Asse.

Recent opende er in het museum de nieuwe tijdelijke tentoonstelling ‘Echo’s uit de Bronstijd’ die de Bronstijd in Asse, Merchtem, Opwijk en Affligem belicht aan de hand van opgegraven sporen en objecten. De tentoonstelling is nog tot eind juni 2022 gratis te bezoeken op elke 1ste en 3de zondag van de maand tussen 14 en 18 uur. Groepsbezoeken en klasbezoeken onder leiding van een gids zijn enkel mogelijk na afspraak met Kristine Magerman.

Contact: Agilas vzw, kristine.magerman@agilas.be of 0474/29.95.67 (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be