Gouverneur wil personeelstekort politiemensen in Vlaams-Brabant aanpakken.

De laatste jaren kampen tal van Vlaams-Brabantse politiezones, over de beide gerechtelijke arrondissementen heen, met belangrijke personeelstekorten. Uit de cijfers van de voorbije 5 jaar blijkt dat de situatie niet onmiddellijk verbetert en dat vele vacatures niet raken ingevuld. In Halle-Vilvoorde bedraagt het aantal niet-ingevulde posities van operationele politiemensen nu gemiddeld om en bij de 20% bij de lokale politie, met uitschieters in bepaalde politiezones en federale politiediensten tot boven 30%. In het arrondissement Leuven is de situatie iets minder ernstig, maar zien we toch ook een stijging tot gemiddeld 11% operationele tekorten bij de lokale politiezones.
Deze structurele tekorten moeten we in de komende jaren ombuigen. De hoeveelheid politiewerk wordt er immers niet minder op, de druk op onze politiemensen neemt toe. Zeker omdat de grootstedelijke problematiek van Brussel zich ook laat voelen in de Vlaamse Rand, en zowel de complexe mobiliteitssituatie als de aanwezigheid van de luchthaven extra politie inzet vraagt in onze provincie.
Ongeveer een jaar geleden sloegen de 23 lokale politiezones en de diensten van de federale politie in Vlaams-Brabant de handen in elkaar om samen een grootscheeps actieplan rond rekrutering en selectie op touw te zetten. Vandaag heeft een stuurgroep het eerste loopjaar van dit belangrijke project geëvalueerd, en vastgesteld dat er al heel wat vooruitgang werd geboekt met een aantal initiatieven die reeds in uitvoering zijn. Blikvangers hierbij zijn een positieve wervingscampagne die meer mensen warm zal maken voor een job bij de politie, en een intensief begeleidingstraject dat de slaagkansen van kandidaten moet verhogen. Daarnaast onderzoekt men hoe de Vlaams-Brabantse politieschool in het PIVO nog aantrekkelijker kan worden voor kandidaat-politiemensen.
“Het politielandschap in Vlaams-Brabant heeft nieuwe medewerkers veel te bieden,” zegt provinciegouverneur Jan Spooren, die de rekruteringsstuurgroep voorzit. “Maar het is echt wel nodig om vernieuwende wervingscampagnes op touw te zetten, die zich specifiek richten op een doelpubliek in onze provincie. Dankzij het harde werk in de voorbije maanden pakken we in voorjaar van 2022 uit met een grootscheepse rekruteringscampagne die alle voordelen en sterktes van een moderne politie job in de verf zet. We organiseren gezamenlijke infosessies voor Vlaams-Brabant en in elke politiezone hebben we ambassadeurs opgeleid om geïnteresseerden op een persoonlijke manier degelijk te informeren”.
“Het enthousiasme en de goede samenwerking die ik in dit project gezien heb, sterkt mij in de overtuiging dat we er in het komende jaren effectief in zullen slagen meer mensen aan te trekken naar onze korpsen en federale diensten, en ze daar ook te houden,” aldus nog de gouverneur. Het geheel van onze acties en maatregelen moet tegen eind 2025 leiden tot een verlaging van de tekorten tot maximaal 10% van het goedgekeurde operationele personeelskader per politiezone of -dienst in Vlaams-Brabant. Veiligheid is en blijft een topprioriteit voor Vlaams-Brabant haar inwoners, en voldoende politiecapaciteit is een absolute voorwaarde om dit realiseren.

Topartikels bij Goeiedag.be