Bouw nieuw hoofdcommissariaat gestart

In aanwezigheid van onder meer minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Procureur des Konings van Halle-Vilvoorde Ine Van Wymersch werd officieel de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe hoofdcommissariaat van politiezone AMOW.

Het dossier werd al enige jaren voorbereid en zit nu dus in de uitvoeringsfase. Eind 2022 zou het nieuwe hoofdcommissariaat van politiezone AMOW (Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel) klaar moeten zijn en kan de politie de huidige, verouderde gebouwen verlaten. Het nieuwe politiegebouw komt achteraan op de Asphaltcosite, naast de brandweerkazerne. Op termijn komen vooraan op de site ook nog nieuwe gebouwen voor het parket van de Procureur des Konings, het Vredegerecht en de FOD Financiën zodat er sprake is van een heus veiligheidsdorp.

Burgemeester van Asse en voorzitter van het politiecollege Koen Van Elsen (CD&V) is dan ook opgetogen dat al deze diensten zich op een steenworp van het station vestigen. “De politie zal zowel met de auto, per fiets en met het openbaar vervoer vlot bereikbaar zijn. Daar zorgen de nabijheid van het station, de fietssnelweg en de ruime parking voor fietsen en wagens voor.”

De gecentraliseerde ligging van al deze diensten zorgt er ook voor dat heel wat faciliteiten dubbel gebruikt zullen kunnen worden. Zo zullen de werknemers er gebruik kunnen maken van de verschillende sportfaciliteiten op de site. “Maar ook bijvoorbeeld de vergaderlokalen of het cellencomplex zullen zowel door politie als parket gebruikt kunnen worden. Het gebouw zal dertien individuele cellen en een cel ingericht met verhoogde veiligheid tellen. Het concept van ons veiligheidsdorp wekt ondertussen al de interesse op van andere overheden”, weet burgemeester Koen Van Elsen.

Het ontwerp van het nieuwe politiehuis komt van architectenbureau LAVA. Zij hebben het drie verdiepingen tellende gebouw, goed voor een totale werkoppervlakte van 6.000 m², laten opgaan in de omgeving door middel van de aanleg van een talud en een stadsrandbos. Het gebouw zal bovendien geen fossiele brandstoffen uitstoten. De kostprijs van het project wordt geraamd op 8,5 miljoen euro.

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) kwam haar tevredenheid over dit project uitdrukken. “Deze eerstesteenlegging staat voor mij symbool voor onze gezamelijke ambitie om van de politie een aantrekkelijke werkgever te maken. Deze heuse veiligheidscampus zal zeker jonge mensen inspireren om voor een job bij de politie te kiezen”, aldus de minister.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk