Politie AMOW start met team dierenwelzijn

politiezone AMOW start met een eigen dierenwelzijn team. Het team staat onder leiding van Annelies De Brandt (interventie). Zij wordt bijgestaan door Veronika Hoste (administratief), Sophie De Langhe (interventie), Marianne Aelbrecht (fietsbrigade) en Anja Tamsyn (milieu/wijk, niet op de foto). Het team bestaat niet uit medewerkers die fulltime met dierenwelzijn bezig zijn maar uit vrijwilligers die een deel van hun tijd aan dit team schenken.

Het team heeft een vrij omvangrijke opdracht die veel meer inhoudt dan weggelopen poezen of honden opvangen. Het team kan optreden als dieren in nood verkeren (verwaarlozing, mishandeling, verkeersslachtoffer, diefstal, vergiftiging, …) maar ook advies geven voor het correct omgaan met dieren en wederkerende problemen (bijvoorbeeld met hardleerse eigenaars) structureel aanpakken.

Het team zal de problematiek ook opvolgen en samenwerken met o.m. PACE (politiezones Dilbeek en TARL), het provinciaal netwerk, inspectiediensten van het FAVV, Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid, veeartsen, dierenasielen en opvangsintstellingen allerhande.

Ook minder spectaculaire acties zijn van belang: toezien op dierentransport, het nakijken van verplicht aanlijnen van honden, sensibiliseringsacties i.v.m. hondenpoep, stickeracties om brandweer te wijzen op de aanwezigheid van huisdieren en nog veel meer.

Het was burgemeester Maarten Mast die korpschef Kurt Tirez van de politiezone AMOW en de leden van het nieuwe dierenwelzijn team in het gemeentehuis van Merchtem mocht verwelkomen.

Wie algemene vragen heeft over dierenwelzijn in onze politiezone kan terecht op pz.amow.dierenwelzijnsteam@police.belgium.eu Voor dringende zaken moet je steeds 112 contacteren.

Foto: vlnr Burgemeester Maarten Mast, de inspecteurs De Brandt, Aelbrecht, Hoste en De Langhe en korpschef Kurt Tirez.

Topartikels bij Goeiedag.be