Vaccinatie voor inwoners van Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke en Opwijk kan starten

Vanaf dit weekend is het zover en zullen de eerste coronavaccins in onze regio toegediend worden aan personen die niet in een woon-zorgcentrum wonen of werken. Binnen de eerstelijnszone AMALO waartoe de gemeenten Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke en Opwijk behoren, werden twee vaccinatiecentra opgericht. Inwoners van Asse, Merchtem en Opwijk zullen zich de komende weken of maanden naar de Sportloods in Asse moeten begeven terwijl de vaccinatie voor de inwoners van Affligem en Liedekerke in de Bellekouterhal van Affligem zal plaatsvinden. De afgelopen weken werden beide locaties ingericht als vaccinatiecentrum door onder meer enkele lokale standenbouwers met ervaring in de evenementsector.

“Vanaf dit weekend kunnen de eerste vaccins in beide centra toegediend worden. Zaterdag en zondag worden de eerste tweehonderd vaccins in beide centra toegediend. In eerste instantie worden de vaccins toegediend aan zorgverleners en aan de 712 vrijwilligers die zich hebben aangemeld om mee te helpen in de centra”, legt Jeroen Van Lier van eerstelijnszone AMALO uit. Vanaf 1 maart zal dan gestart worden met de vaccinatie van de brede bevolking. Tot en met oktober zullen in Affligem meer dan 18.000 personen en in Asse meer dan 60.000 personen gevaccineerd worden.

Vanaf zaterdag snel naar het vaccinatiecentrum lopen heeft echter geen zin, iedereen zal persoonlijk uitgenodigd worden om langs te komen. “Het Agentschap Zorg en Gezondheid zorgt voor die uitnodigingen. Via de huisartsen of de mutualiteiten krijgen zij de gegevens wie wanneer een vaccin zal krijgen. Drie weken voor die datum stuurt het agentschap dan een mail of sms en een brief met alle praktische info. Het is belangrijk om de afspraak te bevestigen, anders word je in de ranglijst overgeslagen”, benadrukt Jeroen Van Lier.

Lees verder onder de foto

Maar hoe gaat de vaccinatie dan concreet gebeuren. “Wel, met de nodige documenten ga je op het afgesproken tijdstip naar het juiste centrum. Aan de ingang zal eerst de temperatuur genomen worden en de documenten geverifieerd worden. Nadien zal een verpleegkundige info geven over de vaccinatie en moet je ook een korte vragenlijst invullen. Daarna krijg je in de vaccinatieruimte een kleine prik in de arm. Na dat prikje moet je nog een kwartier wachen onder toezicht van de arts. Zijn er nadien geen klachten, dan mag je vertrekken”, legt Jeroen Van Lier uit.

De centra in Asse en Affligem zijn een exacte kopie van elkaar. Dat betekent dat er vier vaccinatielijnen zijn. Per lijn zullen er 25 vaccinaties per uur gegeven kunnen worden. De maximale capaciteit is dus honderd per uur. Het is de bedoeling om vooral op woensdagnamiddag, donderdag en in het weekend te vaccineren, al kan dat op de drukste momenten nog herbekeken worden.

Wie binnenkort een ‘oproepingsbrief’ voor de vaccinatie krijgt, kan dus al beginnen plannen. “Zowel in Asse als in Affligem is voldoende parkeerplaats aan de centra, met mindervalideparking vlak naast de ingang. Ook per fiets of met het openbaar vervoer is het goed bereikbaar. Ook de mindermobielencentrales worden ingeschakeld om mensen naar het centrum te brengen. En we bekijken ook of we hiervoor al dan niet gratis taxibedrijven kunnen inschakelen. Wie dat wil, mag met een mantelzorger langskomen al zal die persoon geen vaccin krijgen”, besluit Affligems burgemeester Walter De Donder.

Topartikels bij Goeiedag.be