Werkloosheid stijgt in december met 10% in Vlaams Brabant

Eind december 2020 telde Vlaanderen 190.537 niet-werkende werkzoekenden. Daarmee werd het jaar afgesloten met een stijging met 6,5% tegenover één jaar eerder. De sterke impact van de coronacrisis, die in de eerste plaats een gezondheidscrisis is, blijft dus zichtbaar in de werkloosheidscijfers. Let wel, alle cijfers in dit bericht gaan over niet-werkende werkzoekenden en daardoor uitdrukkelijk niet over tijdelijke werkloosheid (zie daarvoor cijfers van RVA). 

De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) staan in december 2020 voor 68,2% van de Vlaamse geregistreerde arbeidsreserve. Ter vergelijking: in december 2019 ging het om 65,6%, het aandeel is dus met 2,6 procentpunten gestegen. De jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT) staan voor 4,8%, de vrij ingeschreven werkzoekenden voor 13,5% en de groep ‘Andere’ voor 13,4%. ‘Andere’ omvat de deeltijds lerenden zonder baan maar ook de werkzoekenden met een leefloon. Erkende vluchtelingen met een leefloon die zich registreren als werkzoekende worden ook bij ‘Andere’ geteld. 

De WZUA’s zijn de enige groep die in december een stijging kennen op jaarbasis (+10,7%), bij de BIT-jongeren (-2,5%), vrij ingeschreven werkzoekenden (-0,4%) en de groep ‘andere’ (-2,6%) noteren we een daling op jaarbasis. 

De werkloosheid stijgt op jaarbasis in alle provincies. In Vlaams-Brabant (+10,0%) en West-Vlaanderen (+8,2%) is de stijging sterker dan het Vlaamse gemiddelde. In Limburg noteren we de minst sterke stijging (+3,8%). 

De werkzoekendengraad voor Vlaanderen in zijn geheel bedraagt einde december 6,1%. 

Links:
·  Werkzoekendenberichten: vdab.be/trends/berichten
·  Arvastat: arvastat.vdab.be

Topartikels bij Goeiedag.be