Corona-maatregelen TARL opgedreven: 40 nieuwe inbreuken vastgesteld in politiezone

Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven.

De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101-noodoproepnummer. Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.  

Weekoverzicht: maandag 14 december 2020 tot en met vrijdag 18 december 2020

Op donderdag 17 december 2020 werd te Liedekerke tijdens een controle 1 persoon geverbaliseerd wegens het niet-naleven van het verplaatsingsverbod.

Op vrijdag 18 december 2020 worden op de Ijzerenkruisstraat in Roosdaal 15 personen aangetroffen die een voetbalmacht hebben georganiseerd. 2 onder hen namen de vlucht. Het blijkt om 11 minderjarigen en 2 meerderjarigen te gaan. De deelnemers werden allen geverbaliseerd omwille van het samenscholingsverbod.

Weekendoverzicht: zaterdag 19 december 2020 tot en met zondag 20 december 2020

In het weekend van 19 en 20 december 2020 werden op de Groenstraat in Ternat 12 personen betrapt die het samenscholingsverbod niet naleefden. 1 van hen werd eveneens geverbaliseerd voor bezit van een gebruikershoeveelheid XTC. 5 onder hen bleken eveneens niet verblijfsgerechtigd en werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.

Op het op- en afrittencomplex werden 9 inbreuken vastgesteld tegen de avondklok. 1 keuringsbewijs van een voertuig bleek eveneens niet in orde. Ook op de Assesteenweg werden nog 2 personen aangetroffen die de avondklok niet respecteerden.

In Roosdaal op de Ninoofsesteenweg respecteerden 2 personen de avondklok niet. 1 bestuurder werd betrapt op negeren van het rood licht. In Liedekerke werd op de Begijnenmeers 1 inbreuk op de avondklok vastgesteld. De persoon testte bovendien positief op drugs in het verkeer. Het voertuig dat de persoon bestuurde bleek niet-verzekerd te zijn.

Topartikels editie Ninove-Dender
Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland