Zakenhotel wordt schakelzorgcentrum

Het zakenhotel Gosset in Groot-Bijgaarden wordt momenteel in snelheid klaar gemaakt om ingezet te kunnen worden als schakelzorgcentrum in de coronacrisis. Het hotel, eigendom van de familie Vermeersch, telt 48 kamers die makkelijk omvormbaar zijn tot ziekenhuiskamers. Die kunnen onderverdeeld worden in besmette zones en niet-besmette zones.

Ook de ligging aan de E40 nabij Brussel blijkt perfect te passen in de plannen om de regio van de eerstelijnszones Pajottenland en Amalo (Asse / Merchtem / Affligem / Liedekerke / Opwijk). Het wordt een schakelzorgcentrum waar in totaal een vijftigtal patiënten kunnen opgevangen worden. Intercommunale Haviland verzorgt de coördinatie.

In het hotel moeten zowel coronapatiënten als andere zieken terecht kunnen. Het gaat enerzijds om mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die dikwijls om sociale redenen nog niet naar huis kunnen, bijvoorbeeld omdat de zorg thuis nog niet continu gegarandeerd kan worden. Anderzijds kunnen ook COVID-19-patiënten opgevangen worden die wel al sterk genoeg zijn om het echte ziekenhuis te verlaten, maar toch nog herstellende zijn. Je kan er zelf niet naar toe gaan maar wordt doorverwezen door ziekenhuizen in de zone.

Het hotel, dat hoofdzakelijk zakenmensen ontvangt, sloot al snel de deuren, samen met de hele horeca sector. Als corona-ziekenhuis moet er geen personeel worden opgetrommeld. “Alle reinigingswerk gebeurt door een extern bedrijf, die zijn bereid ook nu dat werk uit te voeren.” aldus directeur Jan Verhelle.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...