TARL : Burgers ondersteunen handhaving

De politiezone TARL heeft elke dag 3 extra patrouilles op de baan voor de handhaving van corona-maatregelen. De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten van het voorbije weekend. Burgers kunnen zowel verdachte handelingen, personen of voertuigen als inbreuken op de corona-maatregelen melden via het 101 noodoproepnummer.

Deze tussenkomsten beogen toezicht op de naleving van de overheidsmaatregelen en het minimaliseren van het aantal besmettingen. Onze politiemedewerkers doen dit met gevaar voor hun eigen gezondheid en die van hun naasten. Overtreders werken het aantal besmettingen enkel maar in de hand en belasten onnodig de zorghulpverlening door dokters en in de ziekenhuizen.

Samen werken aan veiligheid. Samen tegen corona! Evalueer of je handelingen verspreiding van het virus in de hand kunnen werken. Zo ja, stel ze uit of voer ze niet uit. Consulteer https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ of raadpleeg de infonummers bij twijfel: 0800 14 689

Samenscholingsverbod

Op vrijdag 27 maart 2020 werden in Ternat, Affligem en Liedekerke totaal 32 processen-verbaal opgesteld omwille van inbreuken tegen de corona-maatregelen inzake samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen.

In Ternat werden ’s middags 2 jongeren aangetroffen op het stationsplein, met de bedoeling te gaan winkelen in Jette. Ook dit was een niet-essentiële verplaatsing.

In de vooravond alarmeerden attente inwoners via het 101 noodoproepnummer de politie voor een feestje in de Plotersstraat in Ternat. Hier waren 12 personen samengekomen om te voetballen. Allen werden geverbaliseerd voor  samenscholingsverbod en de niet-inwonende personen eveneens wegens niet-essentiële verplaatsingen. Bij verdere controle bleek 1 van de aanwezige auto’s geen geldige nummerplaat te hebben.

In de Oudebaan in Affligem werden ‘s avonds 7 personen geverbaliseerd voor samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen.

In de Ed. Schelfhoutstraat in Liedekerke leidde een huurgeschil tot een niet-essentiële verplaatsing. De politie kwam tussen naar aanleiding van wederzijdse slagen en verwondingen.

’s Avonds werden in de Pamelsestraat in Liedekerke geverbaliseerd voor inbreuken op niet-essentiële verplaatsingen en het samenscholingsverbod na een bijeenkomst van 9 personen in een privé-woning.

Drugdealers

Op zaterdag 28 maart 2020 meldde een alerte burger  zaterdagavond via het 101 noodoproepnummer een bijeenkomst in de Mazitsstraat in Affligem. Ter plaatse controleerde de politie een wegrijdend voertuig en nam daarbij 24,4 gram cannabis in beslag. De inzittende werd gearresteerd.  
Bij de controle van de woning in de Mazitsstraat werden 5 mensen aangetroffen in het kader van een drugtransactie. Er werd geverbaliseerd voor aankoop en verkoop van verdovende middelen en inbreuken tegen de corona-maatregelen inzake samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen. Er werd nog 33,2 gram cannabis, 3.110 euro, een drugsboekhouding en 3 GSM’s in beslag genomen.

Het parket Halle-Vilvoorde voorziet de overtredingen op de afgekondigde corona-maatregelen consequent en prioritair van een strafrechtelijk gevolg. Meerderjarigen en rechtspersonen ontvangen in eerste instantie een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking  van 250 euro (particulieren) of 750 euro (rechtspersonen). Wanneer er sprake is van recidive, worden de betrokkenen onmiddellijk gedagvaard op een thema-zitting van de correctionele rechtbank, op een nog te bepalen datum. Voor minderjarige overtreders voorziet het parket een gepaste reactie.

Topartikels editie Ninove-Dender