AMOW : 45 corona pv’s in één weekend

De tijd van vriendelijke vingerwijzingen bij overtreding van de coronamaatregelen is voorbij. In de politiezone AMOW werden in het voorbije weekend 45 pv’s uitgeschreven (18 op zaterdag en 27 op zondag). Oorzaak: het onaangepast gedrag van een aantal burgers: social distance manifest met de voeten treden, niet-essentiële verplaatsingen, enz.)

Vanaf morgen zal de politie ook aanwezig zijn aan de heropende containerparken in de zone. Ook hier wordt gecontroleerd op het respecteren van de voorziene maatregelen.

De politie zet ook zijn tekstcar (met groot scherm) in om de bezoekers van containerparken extra te sensibiliseren.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk