Samen1745 is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen

In Tskool gaf fusiepartij samen1745 het startschot voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Die vrijdagavond 12 januari werd niet alleen geklonken op het nieuwe jaar, maar werd ook de kopman alsook het gros van de kandidaten op de lijst gepresenteerd. Daar kwam heel wat volk op af, ja ook de concurrentie kwam luisteren! Voorzitter Lennaert D’hulst opende de avond en opmerkelijk was dat er nog een kerstboom stond. Die stond er niet zo maar want de ballen waren vervangen door de foto’s van kandidaten van samen1745. Enkel de piek ontbrak en bleek dat dat de foto van de kopman was, in casu Jeroen Eenens (46).

Jeroen Eenens, leraar en leerlingenbegeleider in het VKO, is geen onbekende in de gemeente. Hij is gehuwd met An en vader van twee kinderen. Sinds 2013 zetelt hij onafgebroken in de gemeenteraad voor CD&V.

De piek ging op de boomtop en onder luid applaus begon de lijsttrekker aan een bevlogen speech. Hij toverde twee cadeautjes boven. De eerste speldoos bevatte een Monopoly en de tweede, Ren je rot! Jeroen Eenens: “Ik begin met een Keniaans gezegde: “Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen.” En dat is precies wat wij doen, wij doen het samen!

Daarom ook dat ik mij kandidaat stelde als lijsttrekker omdat ik weet dat ik er niet alleen voor sta. Hier staat een fantastische groep van warme mensen, ieder met zijn eigen talenten en kwaliteiten. Ik ben hen dankbaar voor het vertrouwen en ik ben jullie allen erkentelijk dat mijn lijsttrekkerschap unaniem werd aanvaard. Ik voel de energie, de drive en het enthousiasme dat ons verbindt in onze gemeenschappelijke visie om Opwijk socialer, veiliger, groener… kortom beter te maken!

Het afgelopen jaar heeft ons uitgedaagd op allerlei vlakken, één van die uitdagingen was de zoektocht naar jawel, vijfentwintig kandidaten voor de lijst ‘samen1745’. We zijn we er in geslaagd om dertien mannen en twaalf vrouwen samen te brengen op één lijst! Ik ben dan ook ontzettend fier én dankbaar dat er nog mensen zijn die hun nek durven uitsteken en de handschoen willen opnemen om gezamenlijk te strijden voor de waarden die ons dierbaar zijn: gelijkheid, rechtvaardigheid en vooruitgang voor alle Opwijkenaren!”

Want die vooruitgang is broodnodig! Ik las vorige week een reactie op sociale media op ons persbericht over de Vetweyde: “Stop met politieke spelletjes te spelen.” Dat bracht mij op een idee om het college van burgemeester en schepenen twee  spelletjes cadeau te doen. Het eerste is ‘Monopoly’: het is blijkbaar leuk om met andermans geld te spelen en de financiële toekomst van de gemeente te hypothekeren…

Het knippen van straten sluit naadloos aan bij ons tweede pakje, het spel “Ren je rot”. Er werd wat afgecrosst de afgelopen maanden door al de wegenwerken in de gemeente. Het was soms zoeken om ergens te geraken! Daarom pleiten wij voor een betere coördinatie, communicatie en dienstverlening bij openbare werken.

Gelukkig staan we hier vandaag niet alleen om achterom te kijken, maar ook om vooruit te kijken. We hebben immers ambitieuze doelen voor dit jaar en we zijn vastbesloten om met deze fantastische ploeg verder hard samen te werken. “ (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk