Neerveldstraat wordt fietsvriendelijker in drie fases

De fietsvriendelijkheid in de Neerveldstraat wordt in verschillende fases verhoogd. Schepen van Openbare Werken William Engels: “De genomen maatregelen hangen samen met het toekomstig afschaffen van de overweg in de Bolstraat en het aanbieden van een fietsvriendelijke alternatieve route voor het fietsverkeer komende van Lebbeke/Opstal/Buggenhout.

De verkeersstromen in en rondom de Neerveldstraat zijn al jaren een probleem. Een studiebureau maakte een analyse en stelde verschillende ingrepen voor. Het college van burgemeester en schepen neemt in samenspraak met Dienst infrastructuur maatregelen om deze problematiek aan te pakken.”

1ste fase

In het voorjaar van 2024 worden er drie knippen uitgevoerd om het doorgaand verkeer af te sluiten. Het bestaande sluipverkeer in deze drie straten wordt zo opgeheven. In hoofdzaak verbetert dit de situatie in de Neerveldstraat.

De te knippen locaties zijn:

Kapellebaan ter hoogte van de Brabantse beek

Doortstraat ter hoogte van de Brabantse beek (verbindingsweg Doortstraat met Hoge Jan)

Specht ter hoogte van de Brabantse beek

De Brabantse beek vormt in Specht de grens met de gemeente Merchtem en in de Doortstraat/Kapellebaan met de gemeente Buggenhout.

2de fase

Neerveldstraat wordt fietsvriendelijker gemaakt. Het voorkeurstraject voor het fietsverkeer loopt via Neerveldstraat en Kapelleweg. Daarna wordt gebruik gemaakt van de bestaande fietsonderdoorgang en in de toekomst van de nieuwe Foksveldtunnel.

Beide fases geven gevolg aan de conclusie van het studiebureau, namelijk: Gemengd verkeer is mogelijk, mits een autoluwe omgeving: vooral lokaal verkeer met een aangepaste snelheid.

3de fase

De overweg in de Bolstraat wordt afgeschaft na de ingebruikname van de nieuwe Foksveldtunnel. Na een verdere kosten-batenanalyse en doorgevoerde verkeerstellingen werd beslist geen voetgangersbrug te voorzien ter hoogte van deze overweg.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk