Vetweydedossier blijft gemoederen beroeren

“Al jaren bestaat er nood tot het voorzien van meer indoor sportinfrastructuur op het Opwijks grondgebied. Om te polsen naar de noden werd in 2018 een bevraging gedaan bij de Opwijkse sportbeoefenaar en de de site van de Vetweyde leek de meest logische. Zo begon in september 2021 het veelbelovende (zoveelste) hoofdstuk in de saga rond de Vetweyde,” aldus Jeroen Eenens, fractieleider van CD&V. “De opdracht ‘Masterplan Bronnengebied en Vetweyde + technische trajectbegeleiding’ werd gegund aan de firma Sweco Belgium bvba, de enige (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) die een offerte indiende.

Er werd een infomoment georganiseerd voor de bevolking en er volgden heel wat technische vergaderingen. In tussentijd nam de beleids-en projectcoördinator ruimte van de gemeente Opwijk ontslag en wordt er tot op heden beroep gedaan op een interim manager in afwachting van een nieuwe aanwerving.

In het besprekingsverslag  van 20 maart 2023 merkten we op dat na geotechnisch onderzoek het studiebureau adviseerde om de Vetweyde te herstellen naar zijn natuurlijke vorm (natuurlijke vallei) en om de bodemverontreiniging weg te werken. Verder opteerde Sweco om zoveel mogelijk open ruimte te behouden en de bebouwde zone ten noordoosten van de site (lees: hoger gelegen) te realiseren met respect voor bufferzone naar buren toe.

Het college van burgemeester en schepenen vreesde echter voor bezwaren tegen de locatie van de sporthal ten noordoosten van de site en opteerde voor het westelijk deel. Ook over de timing bij de trajectbegeleiding zaten de neuzen niet in dezelfde richting. Een kink in de kabel of niet, maar de daaropvolgende vergadering met de stuurgroep werd geannuleerd.

Tijdens de gemeenteraad van mei van dit jaar vroegen wij om verduidelijking doch dat leverde weinig op. Nu blijkt dat in zitting van 5 juni 2023 het college van burgemeester en schepenen de samenwerking met het studiebureau Sweco heeft stopgezet wegens ‘een fundamenteel verschil in visie’.

We staan dus – na bijna 2 jaar – nog geen stap verder in dit dossier! Hoe moet het nu verder? Binnen de sportverenigingen is de frustratie groot. Wij zijn van mening dat er dringend een ‘Taskforce sporthal’ moet worden samengesteld om op korte termijn een oplossing te vinden voor de vele sportverenigingen die kampen met plaatsgebrek,” besluit Eenens.

Schepen van Sport, Johan Deleu: “We zijn intensief met dit dossier bezig en willen de continuïteit hiervan garanderen. Er volgt een uitgebreide verklaring op de volgende gemeenteraad.”  (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk