Officiële uitreiking 1ste aankoopbon aan tegelwipster Opwijk

Het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen loopt nog tot en met 31 oktober 2023. Doel van de wedstrijd: zoveel mogelijk tegels uitbreken en vervangen door groen. Vlaamse steden en gemeenten kunnen elkaar én hun inwoners uitdagen om de felbegeerde titel van onthardingskampioen in de wacht te slepen.

“Ook Opwijk schreef zich in en gaat de uitdaging aan,” aldus Johan Deleu, schepen van Leefmilieu. “Als we tegels vervangen door gras, bloemen, bomen en geveltuinen, dan maken we Vlaanderen en dus ook Opwijk klimaatbestendiger, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier!

Naast de gemeente Opwijk engageert ook Tuincenter Lissens (Steenweg op Lebbeke 14 – Opwijk) zich op verschillende vlakken voor deze actie. Lissens schenkt aan elke aangemelde tegelwipper een aankoopbon voor een geschikte buitenplant.”

Karine Malfait kreeg uit handen van Veronique Lissens van het gelijknamige tuincenter en in aanwezigheid van milieuschepen Johan De Leu officieel de 1ste aankoopbon ter waarde van 25 euro uitgereikt. Karin woont in de Marktstraat 46 en is zeer verheugd over het initiatief.

“Ik mis wel wat groen in het centrum van Opwijk. Via mijn werkgever 3Wplus en de gemeentelijke website werd ik op de hoogte gebracht van deze actie. Ik koos voor een aanplant van klimop. Zo probeer ik op mijn manier wat verkoeling te brengen in de dorpskern. Mijn aankoopbon komt goed van pas om extra planten aan te kopen. Er is nog een deel van het terras achter mijn woning dat ik wil opbreken en vervangen door groen. Het zou leuk zijn indien er wat meer inwoners deelnemen in de straat en bij uitbreiding in heel de gemeente.”

Er zijn gemeentelijke subsidies voor:

• Ontharden van voortuinen.

• Aanleg/aanplant (+ onderhoud) van kleine landschapselementen, ook voor de aanplant van inheemse loofbomen.

Straatgeveltuintjes

• Gratis aanleg van straatgeveltuintjes.

Tegeltaxi

• Ophaling van steenpuin aan huis (tegeltaxi) tijdens de duur van de actie. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk