INZET vraagt gemeenschappelijke commissie rond invulling brouwerijsite

Sinds maandag 13 februari heeft de brouwerijsite in Opwijk een nieuwe eigenaar. Projectontwikkelaar DIFF, die ook al tekende voor projecten zoals Park Puur in Merchtem (94 woningen en 42 appartementen) en het project Tilo in Londerzeel (34 wooneenheden en 3 commerciële ruimtes), neemt de site over van Alken-Maes. 

De nieuwe eigenaar wil de komende maanden met de gemeente rond de tafel te gaan zitten om op zoek te gaan naar de beste invulling van de site met respect voor haar geschiedenis, waarbij duurzaamheid, ontharding en vergroening centraal staan. 

“Wij zijn blij te lezen dat het gemeentebestuur bij monde van de burgemeester vindt dat er een gemende invulling moet komen en zeker niet alleen wonen in de vorm van uitsluitend blokken met appartementen maar ook handelaars en cultuur moeten er een plaats krijgen,” zeggen gemeenteraadsleden Tom Bosman en Marijke De Vis van INZET.

“We ondersteunen die visie, maar weten natuurlijk ook dat een projectontwikkelaar geen liefdadigheidsinstelling is. Het is onze overtuiging dat een dergelijk groot en belangrijk project met een dermate impact voor de gemeente best met de nodige omzichtigheid wordt bekeken en benaderd. Daarom zijn wij er voorstander van om alle expertise en ideeën te bundelen in een Commissie Brouwerijsite, waarin vertegenwoordigers van meerderheid en oppositie, eventueel aangevuld met experten, over de partijgrenzen heen dit dossier samen behandelt en bewaakt, in het belang van alle inwoners. Op die manier kunnen wij samen alle inwoners vertegenwoordigen. Een dergelijk project met grote impact voor de lokale gemeenschap overstijgt immers de partijgrenzen. Op de gemeenteraad van februari zullen wij een voorstel in die zin agenderen.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk