Gemeente Opwijk beschermt de open ruimte door herbestemming van twee woonuitbreidingsgebieden

Op de gemeenteraad van dinsdag 24 januari 2023 stemde de gemeenteraad over de voorlopige aanvaarding van het RUP “omvormen woonuitbreidingsgebied naar open ruimte.”

Hiermee worden twee van de drie nog resterende woonuitbreidingsgebieden definitief omgevormd naar een open ruimte bestemming. Het gaat om de gebieden gekend als Rubensveld en Korruit. Het derde nog resterende woonuitbreidingsgebied van onze gemeente, genaamd Meerweg en gelegen aan de achterkant van het station, behoudt de bestemming van woonuitbreidingsgebied.

Burgemeester, en nog steeds bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Inez De Coninck (N-VA): “Het dossier Rubensveld kent reeds een lange geschiedenis. Een projectontwikkelaar had sinds 2012 plannen om dit gebied in zijn totaliteit te ontwikkelen. Toen ik in 2013 schepen van ruimtelijke ordening werd, werd ik onmiddellijk geconfronteerd met die plannen.

Nochtans is het gebied deels ingekleurd als signaalgebied (watergevoelig open ruimte gebied) en zijn de bestaande straten in de buurt niet geschikt om de impact van zo een ontwikkeling op te vangen. Dit zou mobiliteitsproblemen genereren. Bovendien is het gebied niet gelegen in het centrum van de gemeente. Vrijwel onmiddellijk kwam er ook protest uit de buurt.

De ontwikkelaar zette door en diende in 2016 een eerste keer een dossier in, goed voor 116 woningen. (de eerste ontwerpen gingen zelfs uit van 129 woningen!) In 2018 diende de ontwikkelaar opnieuw een aanvraag in, deze keer goed voor 91 woningen.

Op dat moment waren we er als bestuur al uit dat ontwikkeling van deze site geen goed idee was voor onze gemeente. Het gaat hier om een nog resterend stuk open ruimte tussen bebouwde omgeving, we vreesden problemen met de waterhuishouding en mobiliteit. En bovendien beschikt onze gemeente nog over voldoende gronden in echt woongebied zoals de projectzones Van Breuze en Floris. We weigerden dus het tracé van de nieuwe wegenis en ook de vergunning.

We schrappen voor Rubensveld (ong. 6,5 ha) en Korruit (ong. 5ha) de bestemming woonuitbreidingsgebied en geven beide gebieden een open ruimte bestemming. We bewaren deze gebieden voor de landbouw, zo worden ze ook al jaren gebruikt. Dit zal nu definitief zijn. Bebouwing zal nooit meer kunnen. We leggen ook linken met trage wegen en Leirekensroute.”

Dankzij deze herbestemming realiseren we onze eigen lokale bouwshift van maar liefst 10ha! Vlaanderen wil immers dat we in 2040 geen enkel hectare open ruimte meer aansnijden om te bouwen,” aldus de burgemeester. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk