Gemeente Merchtem doet mee aan Plan Kopenhagen

De gemeenten Gooik, Hoeilaart, Meise, Merchtem en Liedekerke schakelden de subsidioloog van Haviland in om dossiers in te dienen voor Het Plan Kopenhagen. Het Plan Kopenhagen geeft lokale besturen financi√ęle zuurstof om te investeren in hun lokale fietsinfrastructuur (foto Haviland Intercommunale).¬†Vlaanderen legt 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen investeren! Dankzij deze samenaankoop kregen de zes besturen een fikse korting op het indienen van hun dossiers.

Tot midden oktober 2022 kon elke gemeente projecten aanmelden binnen het Plan Kopenhagen. De zes voornoemde gemeenten maakten daarvoor gebruik van de collectieve subsidieoproep via Haviland, goed voor een bedrag van ruim 6.000.000 euro. Dit geeft recht op een subsidiebedrag van minstens 2 miljoen euro.

Ondertussen weten de zes gemeenten dat hun aanmeldingen tijdig ingediend zijn. Nu maakt de subsidioloog van Haviland in samenwerking met de deskundigen van de gemeenten, een projectnota op. Als de Project Stuurgroep oordeelt dat de voorgestelde werken een verbetering zijn van de fietsinfrastructuur en veiligheid, worden de projecten goedgekeurd. Vanaf dat moment kunnen de gemeenten starten met de werken en krijgen ze al een eerste schijf van 80% van de subsidies uitbetaald. Voorwaarde is wel dat de werken voor het einde van 2025 moeten voltooid zijn.

In Merchtem zelf zal dat op acht plaatsen gebeuren. Er zijn fietspaden in rode asfalt gepland in de Stationsstraat tussen Koning Leopold III-straat en Oudstrijdersstraat, in de Linthoutstraat tussen Bollestraat en Wolvertemsesteenweg en in de Bollestraat tussen Nieuwelaan en Linterveld. De Kattestraat wordt volledig heraangelegd en wordt al dan niet een fietsstraat met een breedte van vijf meter.

Fietsbaantjes in asfalt met een breedte van twee meter staan op de planning op de Hoge Wei tussen Burchtlaan en Terlinden, het OCMW-park tussen Gasthuisstraat en Sint Janstraat en tussen Middelgracht en Peisegemstraat. Tot slot staan er nog fietsbrugjes in beton over de Stambeek (OCMW-park) en Grote Molenbeek (Langevelde) op de planning. Dit alles zal dus moeten gerealiseerd zijn tegen eind 2025. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk