Opwijk dooft ’s nachts de straatverlichting

Ook voor lokale besturen wordt de druk op de meerjarenplanning enorm door de stijgende energieprijzen. Na overleg met Fluvius – de netbeheerder van de openbare verlichting – werd voorgesteld om de straatverlichting ’s nachts te doven. Dit wordt automatisch gestuurd voor het grondgebied van Londerzeel, Merchtem en Opwijk.

Er werd overeengekomen om de straatverlichting te doven tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdagen zaterdagavond. Dit principe van ‘energieloze nachten’ gaat in vanaf vrijdag 2 december 2022. Dit betekent concreet dat de eerste donkere nacht die van zondag 4 december 2022 zal zijn. Op de gewestwegen zal de verlichting wel blijven branden en mogelijk ook op (delen van) zijstraten ervan die op dezelfde sturingskast zijn aangesloten.

Burgemeester Inez De Coninck: “In verschillende steden en gemeenten, net als in onze buurlanden, wordt de straatverlichting al jaren gedoofd. Het doven heeft niet alleen een gunstig effect op de financiën, maar ook op het milieu en zorgt voor minder lichtvervuiling. Door de stijgende energieprijzen is het aantal gemeenten waarin de straatverlichting gedoofd wordt wel exponentieel toegenomen.

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zette deze maatregel zelfs op nummer 1 omdat er ‘nood is aan snelle actie’. Andere maatregelen (bv. het klimaatneutraal maken van gebouwen) zijn moeilijker te realiseren doordat ze tijdsintensiever zijn en minder netto winst opleveren.

Veel mensen associëren duisternis met gevaar en menen dat het veiligheidsgevoel erop achteruit gaat. De ervaring van andere gemeenten (waarin de straatverlichting al jaren gedoofd wordt) leert ons echter dat er geen reden tot paniek is. Automobilisten rijden trager wanneer de wegen niet verlicht zijn en zien tegenliggers beter afkomen. Inbrekers vallen beter op als ze zich verplaatsen doordat er geen andere lichtbronnen zijn. In elk geval zullen de verschillende lokale besturen in samenwerking met politiezones de inbraakcijfers en het aantal verkeersongelukken nauw opvolgen.”  (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk