Het GedachteGoedpad, een wandeling in het teken van dementie

Opwijk wil een dementievriendelijke gemeente zijn. Net als in andere gemeenten en steden wonen in Opwijk heel wat mensen met dementie. Deze groep zal doorheen de jaren alleen maar groter worden. Velen komen dan ook vroeg of laat in aanraking met dementie: als mantelzorger, persoon die de ziekte krijgt, hulpverlener, buur, vriend … Onder leiding van Isabelle Lelie heeft Welzijnsvereniging OPcura, in samenwerking met gemeente Opwijk, een wandeling uitgewerkt in het teken van dementie.

OPcura-voorzitter Peter Beerens: “Het aantal personen met dementie in onze gemeente Opwijk kon voor 2018 geschat worden op 263. In de periode tussen 2018 en 2035 zal het aantal personen met dementie in Opwijk echter toenemen met 49%.”

Schepen van Welzijn Roland Mortier: “Als samenleving staan we voor de uitdaging en de plicht om mee te bouwen aan een gemeente waar het goed is om te leven met dementie. Waar je – ondanks de uitdagingen – alle kansen kan geven aan mensen met dementie om deel te blijven nemen aan het alledaagse leven en het leven in de buurt. Ook de gemeente Opwijk streeft ernaar een dementievriendelijke gemeente te zijn.”

“De zorgcampus van welzijnsvereniging OPcura en gemeente Opwijk hebben een wandeling van 4,6 km uitgewerkt in het teken van dementie. Het betreft hier een permanente bewegwijzerde wandeling met start- en eindpunt op de zorgcampus. De route is rolstoeltoegankelijk en met voldoende rustbanken op het parcours. Tussendoor zijn er interactieve plaatsen met infoborden. Deze helpen de deelnemer stil te staan en dementie te begrijpen of te beleven. Er is een brochure voorhanden met alle informatie en richtlijnen.”

Het pad werd symbolisch geopend op 21 september. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties heeft die dag uitgeroepen tot Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt extra aandacht besteed aan dementie. Op de foto: schepen van Welzijn Roland Mortier, directeur ouderenzorg Geert Geeroms en referentiepersoon dementie Isabelle Lelie. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk