Lokaal Loket Kinderopvang Opwijk is opgestart

“Een historische avond en waar een lange weg is voor afgelegd,” noemde eerste schepen Evelien Beeckman en bevoegd voor Buitenschoolse kinderopvang het, toen op woensdagavond 1 juni letterlijk de knop werd ingedrukt bij de opstart van het Opwijkse lokaal loket voor kinderopvang.

“En de start van dit alles is te herleiden naar een decreet van 2012 waarbij elke gemeente werd verplicht om een Lokaal Loket Kinderopvang uit te bouwen, met als doel een neutraal informatie- en ondersteuningspunt te zijn voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Met in totaal 254 kinderopvangplaatsen in onze gemeente, was dit toch een grote uitdaging,” vervolgt Beeckman.

“Om vorm te geven aan dit Lokaal Loket Kinderopvang, heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om naast een fysiek loket, dat al een tijdje actief is, ook een digitaal platform uit te bouwen. Het Lokaal Loket Kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang voor baby’s, peuters en schoolgaande kinderen. Ouders of toekomstige ouders vinden voortaan op één centrale plaats alle info over kinderopvang.

Door een centraal aanvraag- en registratiesysteem wordt de zoektocht naar kinderopvang eenvoudiger. De vraag naar opvang wordt voortaan ook slechts één keer gesteld. Het loket bundelt alle opvanginitiatieven in Opwijk en begeleidt ouders in hun zoektocht naar een fijn opvangplaatsje voor hun kind.”

Het digitaal Lokaal loket Kinderopvang staat online sinds woensdag 1 juni 2022 om 20 uur. Hiervoor werkt de gemeente Opwijk samen met Opvang.vlaanderen: http//:opvang.vlaanderen/#/opwijk.

De bovenstaande link bevat een overzicht van de deelnemende initiatieven. De ouders kunnen meteen ook zelf een of meerdere aanvragen doen bij de opvangvoorziening naar keuze. Het verdere verloop van de aanvraag kan vlot opgevolgd worden.

Dit hele proces kreeg vorm door de intense samenwerking van verschillende actoren actief in de (lokale) kinderopvang: Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin), Gemeentebestuur Opwijk en Jeugddienst Opwijk, Opwijkse onthaalouders en kindercrèches, alle lokale opvanginitiatieven voor kinderen jonger dan 3 jaar en diverse toeleiders.

Wie niet over de nodige computervaardigheden bezit, kan nog altijd terecht bij de jeugddienst. Deze geeft je meer info en biedt ondersteuning bij de aanvraag. Dat kan via: E jeugddienst@opwijk.be – T 052 36 51 60. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk