Infoavond opvang vluchtelingen Oekraïne

Momenteel zijn er een veertigtal vluchtelingen gehuisvest in de gemeente Opwijk. Om de reeds geregistreerde kandidaat-gastgezinnen een duidelijk en structureel kader aan te bieden, wordt op dinsdag 10 mei 2022 van 19 tot 21 uur een infoavond georganiseerd in de gemeentelijke feestzaal De Kersenpit, Dorp 46 te Mazenzele.

Ook inwoners die oprechte interesse hebben om een opvangplaats aan te bieden, maar dit nog niet officieel lieten weten, zijn welkom.

Schepen van Welzijn Roland Mortier: “In het bijzonder zoeken wordt gezocht naar duurzame opvangplaatsen en dat voor minimum drie maanden in eigen woning of huurwoning en nood- of crisisopvang voor een beperkte periode.

Deze opvangvorm dient als doorstroomopvang naar een meer duurzame huisvestingsplaats of als noodhuisvesting bij een crisissituatie in een gastgezin of andere huisvestingsplaats.

Tijdens de infoavond verneemt men stap voor stap wat er allemaal nodig is om als gastgezin vluchtelingen op te vangen. Men ontvangt er heel wat informatie over alle reeds georganiseerde initiatieven. Tevens wordt het hulpaanbod van verschillende overheden en andere instanties.”

Enkel wie ernstige interesse heeft, is welkom. Wij vragen de aanwezigheid voorafgaand te melden, bij voorkeur via E vluchtelingen@opwijk.be (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk