Gemeente Opwijk bezorgd over mogelijke invulling brouwerijsite

Begin dit jaar raakte bekend dat brouwbedrijf Alken-Maes al haar activiteiten aan de Ringlaan in Opwijk stopt en de brouwerijsite verkoopt. De gemeente heeft de uitdrukkelijke doelstelling om erop toe te zien dat de toekomst van de site een meerwaarde is voor het centrum van Opwijk en dus niet een louter woonproject is. Daarom werpt het gemeentebestuur zich op als een partner om, samen met AlkenMaes en de kandidaat ontwikkelaars, op zoek te gaan naar een invulling met meerwaarde voor Opwijk.

Burgemeester Inez De Coninck: “Helaas heeft het gemeentebestuur moeten vaststellen dat de interpretatie die Alken-Maes aan het ruimtelijk uitvoeringsplan geeft, uitgaat van een maximale en dense invulling van de site. Dit stemt niet overeen met de visie van de gemeente en is bovendien geen kwalitatieve invulling die de “toets van de goede ruimtelijke ordening” zonder enige twijfel doorstaat.

We reiken dan ook de hand naar potentiële kopers/ontwikkelaars om hun ontwerpplannen af te toetsen met de gemeente. Dit lijkt ons voor dit strategisch project meer dan wenselijk. Zo kan de visie van de gemeente rond de brouwerijsite worden toegelicht.

We reiken verder de hand naar Alken Maes om onze expertise ter beschikking te stellen bij het beoordelen van de kandidaat kopers. We zien hierin een win/win voor alle partijen die onrealistische verwachtingen en daarbij horende risico’s verkleint voor alle partijen.”

De brouwerij is sinds 1790 actief op het grondgebied van Opwijk. “Alken-Maes verkoopt de site omdat het van oordeel is dat het in Opwijk de steeds stijgende volumes niet langer op een duurzame manier kan produceren. Het lijkt ons dan ook logisch dat Alken-Maes op zoek gaat naar een partner die een duurzame invulling aan de site wil geven,” aldus de burgemeester. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk