Steunfonds brand Kloosterstraat afgesloten

Na de zware brand in de Kloosterstraat ontstond er een hartverwarmende solidariteit in Opwijk. Daarbij opende de gemeente een speciale rekening en daar werd maar liefst 88 819,50 euro op gestort. In december werd de laatste schijf van dit bedrag, zijnde 29 819,50 euro, uitgekeerd aan de slachtoffers en sloot het gemeentebestuur de rekening af. Elke euro kwam integraal bij de slachtoffers terecht. De gemeente dankt ook iedereen voor de enorme solidariteit. Elke bijdrage, klein of groot, helpt om deze tragische gebeurtenis te verwerken. Personen of bedrijven die een financiële gift van minstens 40 euro deden (in hun persoonlijke naam), ontvangen hiervoor nog een fiscaal attest dit voorjaar. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk