Negatief rapport voor MOZA-IK

Het rapport dat de doorlichting opmaakte na het bezoek aan de MOZA-IK (een school voor buitengewoon lager onderwijs) was negatief. Het was vooral het onderdeel structuur en organisatie dat een onvoldoende kreeg. Maar ook bij het onderdeel ‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’ waren er opmerkingen. Over de kwaliteit van het aangeboden onderwijs waren er geen klachten.

“Dat de administratie niet altijd even vlot draait, komt mede door de directiewissels,” zegt schepen Evelien Beeckman. “De huidige directeur, Els De Backer, kon pas op september aan de slag. Zij ging meteen aan de slag om een aantal zaken anders te organiseren. Het negatieve verslag is niet meteen een drama. We weten nu waar we moeten aan werken om verbetering te brengen. Bij een volgende doorlichting hopen we alle aanwijzingen opgevolgd te hebben”.

Het is zeker zaak om de pijnpunten weg te werken. Bij een nieuw negatief verslag zou de school immers moeten sluiten maar “zover zal het zeker niet komen,” zegt schepen Beeckman, “we doen er alles aan om de scheve situatie recht te trekken”.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk