Voorstellen voor herinrichting centrum Mazenzele

Vorige donderdag (23 september) konden de inwoners van Mazenzele de voorstellen voor de herinrichting van een paar straten in het centrum gaan bekijken en er hun commentaar op geven. Schepen van openbare Werken William Engels (Open VLD) legde er de nadruk op dat wat de plannen toonden niet meer dan voorstellen waren. Hij noemde de commentaren en voorstellen van de betrokken bewoners meer dan welkom. “Wij zullen met de mening van de mensen rekening houden,” stelde de schepen.

Die voorstellen houden o.m. in dat de proefopstelling met betonblokken op het kerkplein plaats zal maken voor een groen pleintje. Volledig rond de kerk rijden zal niet meer mogelijk zijn, behalve voor ceremoniewagens.

De Opwijksestraat wordt gedeeltelijk een eenrichtingsweg die je enkel vanop de Steenweg kan inrijden. Vanuit de Opwijksestraat de Steenweg oprijden wordt onmogelijk.

Meer drastische voorstellen zijn er voor de Verlorenkostbaan. Daar zouden een twintigtal bomen verdwijnen om eventueel plaats te maken voor een fietspad. Op de weg zouden een aantal asverschuivingen worden gerealiseerd door kleine eilandjes met jonge, aangepast bomen aan te leggen. Ter hoogte van de nieuwe toegang tot de school wordt een zone dertig ingevoerd en wordt de aanwezigheid van schoolkinderen aangekondigd met verkeersborden, paaltjes en duidelijke wegmarkeringen.

De Kouterbaan tenslotte wordt een straat met eenrichtingverkeer in de richting van het dorp.

In de voorstellen zouden deze bomen in de Verlorenkostbaan verdwijnen en vervangen worden door meer aangepaste bomen op kleine eilandjes die de verkeersas doen verschuiven.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk