Discussie over jacht laait weer op in Opwijk

Op het internet woedt een hevige discussie tussen Opwijkse voor- en tegenstanders van de jacht. Het vuur werd aan de lont gestoken door gewezen burgemeester Lutgard Van der Borght die op sociale media haar beklag deed over de praktijken van de jagers in Diepenbroek. “Ze hebben fazanten uitgezet,” zegt Van der Borght, “wat niet mag. Die schieten ze dan af. Ze lopen over onze eigendom hoewel wij die hebben laten uitkleuren als jachtgebied. Ze knallen er op los tot grote paniek van onze boerenpaarden op onze eigen weide”.

Meteen ontspon zich een felle discussies tussen een kleine groep voorstanders van de jacht die de jacht traditioneel zien als het beheren van het wildbestand. Zij ontkennen dat fazanten worden uitgezet om er vervolgens op te jagen. Wie zich benadeeld voelt, moet maar klacht indienen, vinden de jagers. Een (veel grotere) groep tegenstanders van de jacht wijzen op het lugubere van het neerknallen van dieren, bevestigen dat er fazanten zijn uitgezet en klagen over geluidsoverlast en gevaar van rondvliegende projectielen (in Diepenbos is een gemeentelijk speelbos). Zij klagen ook dat de jagers eigendommen die zijn uitgekleurd, niet respecteren.

Op momenten werd de discussie op het scherp van de snee gevoerd en vlogen beschuldigingen en verwijten over en weer.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk