Ook Opwijk gaat mondmaskers aankopen

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om mondmaskers aan te kopen voor alle inwoners van Opwijk. Het gemeentebestuur wijst erop dat het al heel wat initiatieven heeft genomen in deze corona-crisis en toont zich verheugd met het feit dat Opwijk slechts 32 besmettingen telt of zo’n 2,2 besmettingen per duizend inwoners, het beste resultaat van alle buurgemeenten.

De voorbije weken werd er door de gemeentelijke administratie een onderzoek verricht naar de mogelijkheid om mondmaskers aan te kopen ten dienste van onze inwoners. Zo werd/wordt er onder andere gekeken naar de vereiste kwaliteitseisen, de functiemogelijkheden voor doelgroepen, naar geschikte leveranciers, de leveringstermijn en de wijze van bedeling.

Ondertussen besliste het schepencollege mondmaskers aan te kopen in samenwerking met de Intercommunale Haviland. Na de nationale veiligheidsraad van vrijdag 24 april zal duidelijk zijn welke plaats het dragen/gebruiken van stoffen mondmaskers zal innemen in de exit strategie.

Bijkomend wordt maximaal ingezet op zelfgemaakte mondmaskers. Vrijwilligers om die zelf te maken mogen zich melden bij de vrijwilligerscentrale Opwijk Helpt! via opwijkhelpt@opwijk.be.

Daarnaast biedt de gemeente ook mondmaskers aan voor het onderwijzend personeel van alle onderwijsnetten en voor de personeelsleden van gemeente en OCMW.

Verenigingen/organisaties

Heel wat Opwijkse verenigingen en organisaties, maar ook bovenlokale (overheids)instanties organiseren leuke vrijetijdsalternatieven. Deze wil het gemeentebestuur tijdens deze periode van beperkte vrijetijdsbeleving ondersteunen door uitzonderlijk hun activiteiten/berichten te plaatsen op de gemeentelijke facebookpagina. Zo willen we het vrijetijdsleven blijven aanmoedigen, hoop bieden en ideeën aanbrengen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk