Provincie ondersteunt erkende dierenasielen met nieuw reglement

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde een vernieuwd subsidiereglement goed voor erkende dierenasielen en vogelopvangcentra. Dierenasielen kunnen op basis van kwalitatieve criteria meer subsidies krijgen. Hiermee wil de provincie haar beleid rond dierenwelzijn professionaliseren. Sinds 2016 kunnen erkende Vlaams-Brabantse dierenasielen en vogelopvangcentra voor hun werking een subsidie krijgen van de provincie Vlaams-Brabant. Het budget werd evenredig verdeeld onder alle asielen die een aanvraag indienden.

“Omdat we ons beleid willen professionaliseren, hebben we ons budget opgetrokken en het bestaande subsidiereglement aangepast”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor dierenwelzijn. “Elk erkend asiel krijgt nog steeds een basissubsidie van 1.500 euro, dat bedrag verandert niet. Maar het kan dat bedrag verhogen als het voldoet aan een aantal kwalitatieve criteria”.

Deze criteria zijn het aantal opvangplaatsen, het aantal opgevangen dieren, het aantal opgevangen diersoorten, het aantal overeenkomsten met gemeenten en het aantal inbeslagnames, met uitzondering van zwerfkatten, op vraag van inspectie Dierenwelzijn Vlaanderen, politiezones of gemeenten.

De dierenasielen mogen de subsidies gebruiken voor kosten voor opvang en voeding, verzekerings- en verzorgingskosten en dierenartskosten. “Met dit nieuwe reglement willen we de dierenasielen stimuleren om nog meer op een professionele manier te werken. Dit komt zowel de dieren als de medewerkers ten goede”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Topartikels bij Goeiedag.be