Twee nieuwe spoorwegtunnels in het verschiet

Dat alle spoorovergangen op termijn verdwijnen was reeds eerder bekend. In een eerste fase zullen in Opwijk de spoorovergangen 27 (Broekstraat), 27bis (Fabriekstraat) en 29 (Bolstraat) in Opwijk worden gesloten.

Tijdens de eerste gemeenteraad van de nieuwe bestuursperiode lag de samenwerkingsovereenkomst daarover voor tussen de gemeente en Infrabel. De overweg in de Broekstraat wordt afgeschaft, de overgang in de Fabriekstraat wordt vervangen door een fietstunnel in de Fabriekstraat en een wegtunnel in de Beekveldstraat. Die wegtunnel is voor rekening van Infrabel. De spoorovergang in de Bolstraat wordt afgeschaft. De gevraagde fietstunnel in de Bolstraat is onmogelijk gebleken, omdat er ter plekke te veel nutsleidingen in de grond steken.

Als flankerende maatregel wordt de voetgangerstunnel ter hoogte van de Folkveldstraat aan het station aangepast zodat hij beter toegankelijk is voor de fietser. Infrabel betaalt 50 procent van de kosten van deze ingreep, als de gevraagde aanleg van een fietspad in de Neerveldstraat tegen ten laatste 2026 is aangelegd. De onteigeningen zijn voor rekening van de gemeente. Ze neemt eveneens de kosten op zich voor de grondverwerving, het ontwerp en de realisatie van de ‘langsweg’ en de fietspaden.

De NMBS wil op termijn alle spoorwegovergangen in Vlaanderen afschaffen. Op de lijn 60 Brussel-Dendermonde zijn de ingrepen die in Opwijk gepland zijn, het duurst.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk