Albert Beerens wordt geen schepen meer

Albert Beerens (Open VLD) wordt geen schepen meer, nadat hij op 1 januari 2021 zijn sjerp doorgeeft aan Inez De Coninck (N-VA). Hij is dan 70 en maakt in zijn partij plaats voor de jongeren. Het vijfde schepenmandaat wordt verdeeld onder drie.

Ook Joske Vermeir (Open VLD) stopt na twee jaar als schepen. Beerens behoudt de bevoegdheden die hij nu heeft. Ook Eerste schepen Inez De Coninck en tweede schepen Johan Deleu (N-VA) behouden zo goed als al hun functies. Deleu zal nu wel verkeer mét openbare werken combineren, en die laatste bevoegdheid na twee jaar doorgeven aan William Engels (Open VLD).

Nagenoeg geen wijzigingen voor vierde schepen Jan Couck (N-VA). Vijfde en laatste schepen wordt tot 31 december 2020 nieuwkomer Wouter Van Driessche (N-VA), die sociale zaken, welzijnsbeleid, gelijke kansen, KMO, tewerkstelling, land- en tuinbouw en middenstand in zijn portefeuille krijgt.

Vanaf januari 2021 krijgt het schepencollege een totaal ander uitzicht, toch langs liberale kant. Inez De Coninck erft alle bevoegdheden van Beerens, maar zal als architecte er ook ruimtelijke ordening, stedenbouw en waterhuishoudkunde bij nemen.

Eerste schepen wordt dan voorzitter van Jong VLD Evelien Beeckman, die de taken van Joske Vermeir overneemt plus een aantal taken van Van Driessche, zoals middenstand.

De bevoegdheden van Johan Deleu worden uitgebreid met huisvesting, duurzame ontwikkeling en dierenwelzijn. Derde schepen wordt over twee jaar dus William Engels die de taken van Pierre Van de Velde, die geen nieuw mandaat als schepenontslag op neemt, voor zijn rekening zal nemen.

Het vijfde schepenambt wordt gesplitst in driemaal twee jaar: eerst Wouter Van Driessche, vervolgens Roland Mortier (Open VLD) en Els Van Gucht (Open VLD). Ze nemen sociale zaken voor hun rekening en worden voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Bij de liberalen is niet zozeer gekeken naar het aantal voorkeurstemmen, maar vooral naar de voorkeur van de kandidaat-schepenen. Voorzitter van de gemeenteraad wordt Patrick De Smedt (N-VA) en na twee jaar Wouter Van Driessche

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk