Jong VLD opgetogen over speelterreinen

Elk jaar poetst Jong VLD de speeltuinen op. Ze worden daarbij aan een grondig onderzoek onderworpen. Voorzitter Evelien Beeckman was opgetogen over de staat van de terreinen.

“Over het algemeen ogen alle speeltuinen goed onderhouden. Er was amper onkruid te bespeuren, zowel in als rondom de speelterreinen. De speeltoestellen worden geregeld opgeknapt. Er is quasi geen zwerfvuil aangetroffen, behalve de vele sigarettenpeukjes die achtergelaten worden. OCMW-raadslid Peter Beerens vroeg het schepencollege meteen om een sensibiliseringscampagne op poten te zetten om roken in en rond de speeltuintjes te ontmoedigen. Het gemeentebestuur heeft dat voorstel inmiddels goedgekeurd.”

“Jong VLD dringt er voorts op aan dat het kleutergedeelte van het speeltuintje aan de Vitsgaard zou worden aangepakt.”

Schepen van Jeugd Joske Vermeir (Open Vld) kondigde in de gemeenteraad aan dat 70.000 euro zou worden uitgekeerd voor de vernieuwing van de speeltuinen aan de Vitsgaard (15.000 euro) en Droeshout (20.000 euro). Aan de vrije basisschool ‘t Luikertje komt een nieuw terrein (35.000 euro). Het budget werd vooraf vastgelegd. De inschrijvers mochten niet meer vragen dan opgelegd. “De offertes zijn binnen. Er zijn een paar mooie voorstellen. Eerstdaags gaan we over tot de toezeggingen”, besluit schepen Vermeir.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk