Weer wekelijks ophalen van GFT en restafval

Merchtem herschikt zijn afvalbeleid een paar maanden voor het einde van de huidige legislatuur. “Als we dat niet deden zou het afvalbeleid er in 2019 uit zien als in 2018,” zegt schepen van milieu David De Valck, “en dat kunnen we ons niet permitteren gezien de doelstellingen die we tegen 2022 moeten halen. Wie de doelstellingen niet haalt zal gesanctioneerd worden”.

Concreet komt het erop neer om de fractie restafval te laten dalen van 140 naar 116 kg per inwoner. Een van de opvallendste maatregelen is het weer wekelijks maken van de ophaling van GFT en restafvalfractie. “Daardoor hopen we het aandeel van het GFT (groenten-, fruit- en tuinafval) in de restfractie te laten dalen. We willen deze oefening nog tot eind 2018 volhouden”. Verder kan je op het containerpark elke dag GFT en restafval aanbieden in speciale containers. Het afval moet wel in de juiste plastiekzakken worden aangeboden. Het aanbieden zelf is gratis.

In het gratis gedeelte van het recyclagepark kan je ook terecht met zacht en hard plastic. Een maatregel om plastic in onze waterlopen en zeeën te vermijden. Tenslotte kan je wekelijks, met het GFT, snoeihout aanbieden in bundels tot en met 1 m³. Merchtem gaat ook GFT-zakken va de hoogste kwaliteit (categorie 4) aankopen zodat het bijhouden van restafval tot de ophaling geen problemen meer oplevert.

“Het is aan de beleidsploeg van volgende bestuursperiode om een en ander nog te verfijnen,” voegt De Valck er nog aan toe.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk