Bos van Aa wordt groot natuurreservaat

 

Het natuurreservaat ‘Bos van Aa – Kollinten’ (22 hectare) wordt maar liefst zeven keer zo groot. Minister Joke Schauvliege heeft beslist om de erkende oppervlakte uit te breiden met 132 ha, goed voor in totaal 154 ha beschermde natuurpracht. Beheerder Natuurpunt is in de wolken. “Dit is een belangrijke opsteker waar we al vele jaren op wachten.”

Het natuurreservaat ‘Bos van Aa – Kollinten’ is gelegen in de vallei van de Laarbeek, op het grondgebied van zowel de gemeenten Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos als Zemst. In 2000 was er al een erkenning voor 22 hectare. Nu heeft minister van Natuur Joke Schauvliege die erkende oppervlakte in één klap vergroot tot 154 hectare. Natuurpunt is nu voor 2 maal 24 jaar zeker van een erkenning als natuurreservaat en de daarbij horende financiële ondersteuning. Natuurpunt ontvangt eenmalig 28.800 euro en zal voortaan een jaarlijkse ondersteuning van 42.000 euro krijgen. Daarvoor moeten zij een beheerplan op lange termijn opstellen (formuleren van doelstellingen en plan van aanpak in het gebied) en uitvoeren.

“Deze hoogst mogelijke bescherming en erkenning is voor ons van het allergrootste belang”, zegt voorzitter Herman Dierickx van Natuurpunt Kanaalregio – Bos van Aa. “We zijn dit heel grote gebied namelijk al vijf jaar aan het beheren zonder enige vergoeding. Door de grote oppervlakte is het ook niet zo eenvoudig om dit rond te krijgen. Daarnaast horen we nu bij de belangrijkste natuurgebieden in Vlaanderen waar het beheer gebeurt op wetenschappelijke basis. Het aanzien en maatschappelijk belang stijgt en we zullen ongetwijfeld ook meer bezoekers mogen ontvangen.”

Wat maakt het natuurgebied zo bijzonder? “De ongelooflijke verscheidenheid aan leefgebieden en soorten. Het ligt gedeeltelijk op een voormalige zandwinning wat al een specifiek karakter oplevert maar daarnaast is er van alles wat: open vlakten, beken, bossen en graslanden. Een en ander zorgt voor een ongelooflijke biodiversiteit.”

Heel wat zoogdieren voelen zich er dan ook thuis: vos, ree, hermelijn, bunzing, eekhoorn, steenmarter en enkele soorten vleermuizen. Er is tevens een enorme rijkdom aan vogels aanwezig, waaronder bijzondere soorten zoals de nachtegaal, wielewaal en de kleine bonte specht. Ook de steenuil, kwartel, patrijs, roodborsttapuit, grasmus en kievit kom je er tegen. De vijvers zorgen voor veel libellen, wat dan weer een geschikt jachtgebied vormt voor de boomvalk. Ook de wespendief, havik en sperwer broeden in het gebied. Talloze soorten vlinders en sprinkhanen en ook de zeldzame kamsalamander kan je er eveneens aantreffen.

Voor geïnteresseerde bezoekers (enkel wandelaars): aan de Humbeeksebaan staat een informatiebord met de toegankelijkheidsregeling.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise