Een Tijl Uilenspiegel voor Jean-Paul Van der Elst

De N-VA schonk zijn Tijl Uilenspiegelprijs dit jaar aan Jean-Paul Van der Elst (66), reporter bij Goeidag. De prijs gaat naar de persoon of vereniging die zich afgelopen jaar verdienstelijk maakte om het Vlaams karakter van de gemeente te verstevigen en bestendigen.

Elk jaar tijdens de Nieuwjaarsontvangst reikt de N-VA zijn Tijl Uilenspiegelprijs uit: een kunstwerk van Hilde Berghman. Dit jaar heeft de jury niet lang moeten nadenken. Jean-Paul Van der Elst ontpopte zich afgelopen jaar als een getalenteerde dialectdichter.

Hij gaf een eerste bundel uit voor het goede doel en las er uit voor in de eerste “Kunst in lege huizen”. Er volgde dra een tweede bundel die ‘Ziet en Zaat” (zoet en zout) als titel meekreeg: grappige en ernstige gedichten. Waarin ook portretjes van vier lokale politici en een aanzet tot een Opwijkse woordenboek is opgenomen.

“Ik heb 22 jaar in Opwijk gewoond”, zegt de germanist,  nu woonachtig aan de “Boskant” in Peizegem. “Meer bepaald op de Klei. De Klei is Opwijks grondgebied, maar de mensen leven er dichter bij Merchtem. Hoewel ik in Merchtem geboren ben, er mijn vrouw leerde kennen en er heb gewerkt in het Sint-Donatus-instituut, heb ik toch gekozen voor het Opwijks.”

Schepen voor Vlaams Beleid Johan Deleu motiveert de keuze voor Van der Elst als nieuwe Tijl. “Jean-Paul wil met zijn gedichten het dialect opnieuw onder de aandacht brengen. In een tijdperk van Twitter, Facebook en het internet zijn er nog weinig mensen die het pure dialect van hun dorp kunnen spreken.”

“Maar Jean-Paul trad ook in het nieuws met zijn onverdroten inzet voor de “spaarpot van Femke”, het meisje dat aan een spierziekte lijdt en onder meer dankzij hem spaarcenten heeft voor de momenten dat ze extra financiële steun nodig heeft om de dingen aan te schaffen die haar leven vergemakkelijken.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk