Onderwijs in de Vlaamse Rand

Elk jaar organiseert vzw ’t Smiske een debat rond een actueel thema. Dat is dit jaar niet anders. Op 1 februari vindt dan ook een debat plaats rond het thema ‘Onderwijs in de Vlaamse Rand’. In het panel zitten twee Vlaamse parlementsleden (gespecialiseerd in de materie) en twee onderwijsmensen uit Asse.

De onderwijssituatie in de scholen van de Vlaamse Rand is complex geworden.  Leerlingen hebben verschillende taal- en cultuurachtergronden.  Dat verandert de schoolcontext en brengt nieuwe uitdagingen mee, maar misschien ook nieuwe kansen?  Is de job van leerkracht er moeilijker op geworden?  Worden leerkrachten voldoende ondersteund?  Welke ondersteuning geeft de overheid aan scholen?  Wordt die goed gebruikt?  Het zijn maar enkele van de vragen die aan bod zullen komen.

In het panel zitten Koen Daniëls (N-VA) en Elisabeth Meuleman (Groen).  Vanuit het onderwijsveld werden twee schooldirecteurs uitgenodigd: Dirk Van den Eynde (basisschool De Kleine wereld) en Wim De Boeck (Sint-Martinusscholen TSO-BSO).

Het debat vindt plaats in ’t Smiske, Gemeenteplein 7, 1730 Asse op donderdag donderdag 1 februari om 20 uur.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk