Nieuwe bundel rijmsels vol humor en nostalgie

Jean-Paul Van der Elst (65) schreef 11 maanden na zijn eerste een tweede bundel ‘Opp√®kse Gedichten”‘. Met zijn gedichtjes, die hij omschrijft als rijmsels om het onderscheid te maken met echte po√ęzie, wil hij de aandacht voor het dialect aanscherpen.

Op 11 december van vorig jaar kwam de voormalige leerkracht Nederlands aan het Sint-Donatus-instituut in Merchtem voor de eerste keer naar buiten tijdens het project “Kunst in lege huizen”. “Het waren lichtvoetige schrijfsels over Opwijk en de Opwijkenaren. Hoofdzakelijk bedoeld om de mensen aan het lachen te brengen”, vertelt de auteur.

 

¬†Met Opp√®kse Gedichten-2 breidt hij nu een vervolg aan zijn rijmelarij. Het bundeltje kreeg de ondertitel “ziet en zaat”. Het zoet verwijst naar de grappige gedichten, het zaat naar eerder ernstige bedenkingen. Van der Elst koos dertig van zijn nieuwe gedichten voor zijn tweede bundel, waarin het plezante afgewisseld wordt met een meer ernstige noot.

Jean-Paul Van der Elst is geen echte Opwijkenaar, zegt hij zelf. “Ik ben geboren in de kraaminrichting in Merchtem en ik ging naar Merchtem naar school, waar ik uiteindelijk 34 jaar les gaf. We woonden op de Klei, een soort niemandsland tussen Opwijk en Merchtem. Het pure Opp√®kse dialect is een beetje aan mij voorbijgegaan.”

” Mijn moeder woont nog altijd op de Klei. Zelf woon ik in Peizegem. Er zijn overigens nog weinig mensen te vinden die het pure dialect blijven onderhouden. En dat is jammer, want de grote taalschat van dialecten dreigen op die manier verloren te gaan in een tijdperk van Twitter, Facebook en Instagram.”

 

” Nieuw in het bundeltje is ‘t opp√®ks Worenboek met heel korte gedichtjes waarin telkens een typisch dialectwoord centraal staat.

Ook in dit nieuwe bundeltje primeert de nostalgie. Jean-Paul Van der Elst: “Het heimwee naar de “scho√ęnen toit va vrigger”. De auteur maakte ook vier portretten van Opwijkse politici in het vooruitzicht van de nakende verkiezingen. Hij brengt ook een huldegedicht aan Eliane Laurent, die een punt zet na 18 jaar cafetaria van het Hof ten Hemelrijk.


Jean-Paul Van der Elst stelt zijn tweede dichtbundel voor op zondag 19 november om 15 uur in het Landbouwmuseum De Vledderboom, Schaapheuzel 7 in Mazenzele. Hij zal worden ingeleid door schepen van cultuur Jan Couck (N-VA).

 

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk