"Leirekensroute niet over hele lengte verbreden tot 4 meter"

Het gemeentebestuur is voorstander van de verbreding van Leirekensroute, maar niet nu. “Prioritair is de OMA-route. Nu is er vooral recreatief verkeer op Leireken, dat willen we zo houden. Snelle elektrische fietsen zouden er voor conflicten zorgen.”

 

CD&V Opwijk-Mazenzele pleit zowel voor de verbreding van Leirekensroute als voor de aanleg van de OMA-route (van Opwijk over Merchtem naar Asse). “De huidige breedte van Leirekensroute is ontoereikend voor het toenemend verkeer op het fiets- en wandelpad”, zegt gemeenteraadslid Jeroen Eenens.

 

“Behalve het recreatief fietsverkeer neemt ook het functioneel fietsverkeer toe. De route dient dus geoptimaliseerd te worden. Uit een enqu√™te blijkt dat 455 gebruikers een betere en bredere route genegen is. De provincies Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen lieten een studie uitvoeren om van Leirekensroute een groene fietssnelweg te maken als onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Uit tellingen verricht door de provincies blijkt dat de route tijdens de week functioneel gebruikt wordt. Tijdens het weekend is er meer recreatief verkeer. Meer en meer verschillende types fietsers zullen gebruik maken van de fietsverbinding: high speed elektrische fietsen naast bakfietsen, groepen schoolkinderen en driewielers voor andersvaliden. We vinden een pad van vier meter breedte geen overbodige luxe.”

 

De kosten worden berekend op 10 tot 12 miljoen euro (zonder verlichting en onteigeningen) en worden 100% gedragen door het Vlaams Gewest en beide provincies. “Dat het gemeentebestuur de OMA-route prioritair vindt, juichen we toe, maar de verbetering van Leirekensroute staat de OMA-route niet in de weg”, aldus Eenens nog.

“Ik vertolk het standpunt van het bestuur”, zegt schepen Inez De Coninck (N-VA). “We zijn er voorstander van om het wegdek her en der te optimaliseren maar niet over de hele lengte tot vier meter te verbreden, want dat zou betekenen dat een groot aantal waardevolle bomen zouden moeten gekapt worden en dat een aantal mooie bermen en plantjes zouden verdwijnen. Het is ook niet zeker dat een verbreding meer fietsers naar Leireken lokt. Dat zal eerder gebeuren voor de OMA-route. Op een vier meter breed fietspad kan bovendien een auto rijden!”

 

Een gelijkaardig¬†standpunt horen we ook bij Willy Price, voorzitter van het Verkeersplatform Amigo. “Het staat vast dat Leireken moet worden heraangelegd. Op sommige plaatsen is het pad slechts anderhalve meter breed, wat niet wil zeggen dat vier meter overal nodig is. Op sommige plaatsen kan het fietspad ook ontdubbeld worden. We moeten er voor zorgen dat het biologisch wegbermbeheer behouden wordt en dat zo weinig mogelijk bomen moet worden gekapt. Her en der zou ook landbouw- en bouwgrond moeten worden onteigend.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk