Opwijk heeft problemen met langparkeren

Met een exemplaar van het ‘Parkeerbeleidsplan en Circulatieplan voor Centrum Opwijk’ voor ogen kunnen we u een gedetailleerder beeld schetsen van deze studie. Nogmals benadrukken dat het hier gaat om aanbevelingen van een studiebureau. Beslissingen (behalve de aanleg van een parking op de Borchtsite) zijn er nog niet genomen.

Wat het parkeren betreft, stelt de studie, dat Opwijk vooral een probleem heeft met langparkeerders. Dat is voornamelijk in het centrum waar langparkeerders weinig ruimte laten voor bezoekers en winkelende klanten. Ook in de stationsomgeving zorgen langparkeerders in de omliggende straten voor misnoegdheid bij de omwonenden.

Hier kan de parking op de Borchtsite (voor ongeveer 100 wagens) een uitkomst bieden zodat in het centrum meer plaats is voor kortparkeerders en er ook aan de openbare ruimte kan gewerkt worden. Het studiebureau suggereert het uitbreiden van de Zone 30 tot het hele centrum (zie foto onderaan artikel). Enkel bewoners die in een huis of appartement zonder garage wonen, zouden een bewonerskaart krijgen. Op langere termijn zou bijvoorbeeld het Singelplein (aan de pastorij) parkeervrij kunnen gemaakt worden. Op de parkeerstrook in de Marktstraat (zijde van het gemeentehuis) zien de plannenmakers het liefst verdwijnen om zo een pleinfunctie te creëren. Ook op andere plaatsen zouden een paar parkeerplaatsen die de doorstroming verhinderen, kunnen verdwijnen.

Stationsomgeving

Parkeerplan OpwijkEr is aan het station uiteraard een grote pendelparking maar toch zorgen langparkeerders in de Stationsstraat maar vooral in de Vitsgaard en op het Vitsgaardplein voor ongenoegen bij de bewoners. Een mogelijkheid is de pendelparking uit te breiden of een blauwe zone in te voeren met bewonerskaarten.

Fout parkeren

In het Schuttershof en in de Kadeestraat wordt nogal vaak fout geparkeerd door de hoge parkeerdruk. Het studiebureau suggereert om van beide (doodlopende) straten een ‘woonerf’ te maken waar men verplicht is te parkeren in de parkeervakken.

Ook voor de schoolomgevingen zouden specifieke oplossingen moeten uitgewerkt worden om foutparkeren op de piekmomenten zoveel mogelijk te vermijden. Overleg met scholen en oudercomités is hier zeker nodig.

In een volgende bijdrage, zullen wij het hebben over voorstellen i.v.m. snelheid en circulatie.